Qüestionem la legalitat de treure només places de professorat laboral amb càrrec a la taxa de reposició

Adjuntem un dictamen que demanem als nostres serveis jurídics respecte a la legalitat o no de treure només places de professorat laboral amb càrrec a la taxa de reposició. Pel que ens diuen pot ser que les universitats hagin actuat Continua llegint

Segons el projecte de Llei dels Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, la taxa de reposició del PDI a les universitats es podria incrementar fins al 50%.

Com a conseqüència dels treballs a la Mesa Sectorial de Universidades, en el projecte de Llei dels Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, la taxa de reposició es podria incrementar fins al 50%. Recordem que actualment es del Continua llegint