Segons el projecte de Llei dels Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, la taxa de reposició del PDI a les universitats es podria incrementar fins al 50%.

Com a conseqüència dels treballs a la Mesa Sectorial de Universidades, en el projecte de Llei dels Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, la taxa de reposició es podria incrementar fins al 50%. Recordem que actualment es del 10% per al PDI, per la qual cosa suposaria un increment, tot i que per FETE-UGT insuficient, després de tres anys bloquejant l’estabilització i promoció.
Un elevat nombre de professors contractats esperen la seva estabilització, així com un elevat nombre de professors acreditats esperen la seva promoció. L’única solució és eliminar la taxa de reposició i permetre la promoció interna del PDI, mitjançant el desenvolupament de l’Estatut del PDI, demandat constantment per la FETE-UGT.
Aquest canvi de rumb de la política de la taxa de reposició, que aplaudim, es deu a la pressió al carrer, a la pressió de les universitats, al posicionament i treball realitzat pels representants sindicals a la Mesa Sectorial de Universidades que va ser promoguda per la FETE-UGT, però també creiem que es un gest electoralista davant la previsió de mals resultats per a l’actual govern.
S’ha de tenir en compte que l’aplicació per part de les universitats d’aquesta taxa de reposició dependria del seu finançament, ja que precisament a l’Article 21 del projecte de Llei, s’indica clarament que: L’oferta d’ocupació pública no afecti al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària establerts per a les corresponents universitats.
Seguirem treballant perquè s’aconsegueixi l’eliminació total de la taxa de reposició, el reconeixement de la promoció interna de tots els treballadors de la universitat, el desenvolupament de l’Estatut del PDI i la restitució dels drets perduts; a la Mesa Sectorial d’Universitats, al carrer i en tots els àmbits en els quals tenim presència.

 

Un comentari a “Segons el projecte de Llei dels Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, la taxa de reposició del PDI a les universitats es podria incrementar fins al 50%.

 1. Si mireu a la plana 8 del document projecte de Llei dels Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015
  veureu que posa “Dentro del límite de la tasa de reposición correspondiente a los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad, previsto en el
  párrafo anterior, cada Universidad estará obligada a destinar, como mínimo, un 15 por
  ciento del total de plazas que oferte, a la contratación, como personal laboral fijo, de
  personal investigador doctor que haya finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya
  obtenido el certificado I3. De las restantes plazas que oferte, cada Universidad podrá
  destinar una parte de las mismas para el ingreso como profesor contratado doctor, en
  los términos previstos en el artículo 52 de la citada Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
  diciembre, de Universidades.”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*