Contra la reforma de les pensions i els pressupostos antisocials #24N

DENUNCIEM Les polítiques  d’austeritat deis governs a Catalunya,Espanya i Europa,que conti­nuen provocant més atur, pobresa i desigualtat. La reforma laboral,que destrueix ocupació i empitjora les condicions laborals deis treballadors i les treballadores. La substitució  deis contractes indefinits per temporals  i Continua llegint