Comissió Negociadora del Conveni PAS-L, del 10 d’octubre, resum

Benvolguts Units amb PAS fermcompanys i companyes,

Estem a l’espera de la resposta del departament de Treball sobre les al•legacions del 6è Conveni col•lectiu del PAS-L després que la Generalitat hagi requerit que el redactat de la Taula d’Afectacions formi part de l’articulat del text, tot i que no ho pot justificar legalment.

En la reunió mantinguda el passat divendres 10 d’octubre, els representants de les Universitats i dels treballadors (amb els vots a favor de CCOO i UGT, i en contra del CAU) vam acordar donar una resposta conjunta als requeriments efectuats pel departament de Treball vers al control de legalitat del 6è conveni. Les parts signants (Universitats, CCOO i UGT) defensem que un dels principis fonamentals de la negociació del text, assumit per ambdues parts, fou respectar al màxim tant els acords establerts en el 5è Conveni com els nous acords que responien a la voluntat de les parts negociadores. En aquesta línia, vam voler visualitzar de forma separada les qüestions que calia incorporar per imperatiu legal, provinents de modificacions del marc legal en un àmbit extern a la negociació. I és per aquest motiu que el conveni acordat indica les afectacions legislatives a alguns articles del Conveni en una taula d’afectacions. Per una qüestió de forma, hem traslladat aquesta taula d’afectacions a una sèrie de disposicions transitòries, de forma que en el seu conjunt entenem que s’adequa perfectament al marc legal vigent.

En la mateixa reunió, es va signar l’acord per a l’aplicació transitòria del canvi de meritació de les pagues extraordinàries del PAS Laboral del 5è al 6è Conveni.

El VIè conveni del Personal d’Administració i Serveis Laboral de les Universitats Públiques Catalanes va establir el canvi en el nombre i períodes de meritació de les pagues extraordinàries, amb efectes d’1 de gener de 2014.

Ambdues parts vam acordar aquest canvi com una millora global de les condicions establertes en el Vè conveni que no havia de comportar, però, un increment de les retribucions. Amb el canvi de sistema de meritació existeixen uns drets meritats, no liquidats, de paga extraordinària i que amb aquest acord es garanteix el reconeixement a ad personam a tots els treballadors i treballadores que estiguessin treballant a les universitats entre 1 de juliol de 2013 i el 30 de novembre de 2013, de l’import equivalent a uns 16 dies de salari, que es liquidarà en el moment en que es liquidi el contracte vigent amb la Universitat, bé per finalització i extensió del mateix, bé per obtenció d’una excedència o bé per qualsevol altra circumstància que comporti la liquidació.

Resposta als requeriments d’esmena presentats per l’autoritat laboral al Conveni col·lectiu del personal d’administració i serveis laboral

Us adjuntem còpia de la resposta als requeriments de treball

Acord per a l’aplicació transitòria del canvi de meritació de les pagues extraordinàries del PAS Laboral del 5è al 6è Convenii l’acord de la meritació de les pagues

6è conveni col·lectiu PAS-L proposta de modificacions en resposta als requeriments de l'autoritat laboralProposta de modificació del Conveni col•lectiu

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*