Qüestionem la legalitat de treure només places de professorat laboral amb càrrec a la taxa de reposició

dictamenAdjuntem un dictamen que demanem als nostres serveis jurídics respecte a la legalitat o no de treure només places de professorat laboral amb càrrec a la taxa de reposició. Pel que ens diuen pot ser que les universitats hagin actuat no conformes a la legislació i que tal com la llei està escrita haurien treure també places de funcionaris.

En les diferents reunions que hem tingut de PDI de la UGT (cert que amb poca participació), el posicionament nostre ha estat que la taxa de reposició s’hauria de gastar tota per a l’estabilització de tots els interins, mitjançant places en laboral i funcionari: TU i Agregat (% similar o en funció de quin tipus d’Acreditació tingui la majoria de les persones a estabilitzar a les diferents universitats).

Aquest tema ha sortit en aquests moments perquè la legislació permet que la promoció dels funcionaris (de TU a CU) no gasti taxa de reposició (s’hauria aconseguir exactament el mateix per a la promoció dels Agregats a Catedràtic). El problema radica que no poden treure places de promoció de funcionaris, si abans no han tret a concurs lliure places de funcionaris (poden treure tantes places de promoció com places han tret a concurs lliure). Com a Catalunya només han tret en els últims anys places a concurs lliure de laborals, no pot haver promoció de funcionaris sense gastar taxa de reposició i creiem que tampoc es poden treure places de promoció de laborals sense gastar taxa de reposició.

UGT defensa l’estabilització i promoció, però no podem permetre com a sindicat que defensem a tot el nostre personal i especialment als més dèbils (contractats temporals i  interins,  tots amb contractes inadmissibles), que es gasti taxa de reposició per promocions, quant ja existeix una via de promoció que no gasta taxa de reposició. S’ha de gastar tota en estabilització fins que la situació dels interins (amb compromís d’estabilització per part de la Generalitat) estigui en règim permanent.

Els delegats de personal d’UGT juntament amb els dels altres sindicats que formen part de la juntes de personal i dels Comitès d’Empresa hauríem d’exigir a les nostres universitats que:

.- Traguessin places d’estabilització tant d’Agregat com de Titular d’Universitat.

.- Traguessin les mateixes places de promoció de TU a CU com places de TU han tret a estabilització.

.- Que la promoció d’Agregat a Catedràtic laboral no gastés taxa de reposició (creiem que això hauria d’estar incorporat en el Conveni).

Sembla que per a la propera convocatòria, algunes universitats trauran a concurs lliure places de Catedràtic funcionari (CU), amb la consegüent despesa de taxa de reposició, per d’aquesta manera poder tenir el mateix nombre de places de promoció de TU a CU sense despesa de taxa de reposició. També alguna universitat vol treure a torn lliure places de promoció d’Agregat a Catedràtic laboral que també creiem que gastaran taxa de reposició.

En aquest cas aquestes universitats compliran amb la legislació que hem adjuntat, però que lamentablement gasta taxa de reposició en contra de la nostra defensa que la taxa de reposició es gasti tota en estabilitzacions. La situació actual potser pot permetre una negociació singular respecte a aquesta convocatòria, però tenint molt clar que volem promoció sense gastar taxa de reposició i per tant l’estabilització ha d’esser tant a nivell de Titular com d’Agregat.

També hem demanat una reunió amb els responsables de la Generalitat (Secretari General o Director General d’Universitats) per parla del tema.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*