Mesa d’Universitats, paga extra 2012 i dies de vacances per antiguitat

Companyes i companys,

Us informem que a la reunió del 6 de juliol, de la Mesa General d’Universitats s‘ha tractat de l’aplicació del Decret Llei 4/2016, de 21 de juny, de recuperació parcial de la paga extraordinària 2012. El resultat ha estat el següent:

1.     Paga extra 2012

a.  Percebrem el 20,77% del import d’aquesta paga un cop les universitats obtinguin la transferència de la Generalitat.

b.  UGT va assenyalar que en el moment de la retallada, els companys laborals portaven meritats 193 dies, per tant, els hagués correspost rebre un 54,16% en lloc del 24,04% de la paga que van rebre.   Per aquest motiu des d’UGT s’ha demanat que les universitats tinguin en compte aquesta diferència del 30,12%. Les universitats van manifestar que, en quant es dicti sentencia ferma reconeixent aquest fet,  pagaran tot l’import pendent.

c.      El punt 1.3. del Decret Llei deixa sense efecte la mesura retributiva segons la qual les reduccions resultants de l’any 2012 han de correspondre, com a mínim, a un import equivalent a un 5% de les retribucions íntegres percebudes. A efectes pràctics això suposa la recuperació del 100% de la paga del 2012.

2.     Restabliment dels dies addicionals de vacances per antiguitat per al PAS

a.     El DL 4/2016 de 21 juny permet la seva recuperació.

b.    La recuperació dels dies addicionals de vacances serà d’aplicació en el 2016 i la intenció de les universitats és que es pugui sumar a les vacances del 2016.

c. UGT ha demanat  endemés,  l’aplicació de la recuperació dels dies addicionals de vacances per antiguitat també pel PDI-F i PDI-L,  sol·licitant la convocatòria de les submeses corresponents per a fer-ho efectiu.

d.     El gaudiment d’aquests dies depèn de l’antiguitat de cada treballador:

1.     Entre 15 i 19 anys, ambdós inclosos, de serveis: 1 dia laboral addicional.

2.     Entre 20 i 24 anys, ambdós inclosos, de serveis: 2 dies laborals addicionals.

3.     Entre 25 i 29 anys, ambdós inclosos, de serveis: 3 dies laborals addicionals.

4.     30 o més anys de servei: 4 dies laborals addicionals.

Els dos acords anteriors han estat ratificats en el sí de les submeses de PAS-F i PAS-L.

Com a punt final us informem que CCOO va proposar la creació d’una Comissió Tècnica per a l’estudi del restabliment dels drets laborals i socials pendents de recuperació. La resposta d’UGT  ha estat posar de manifest que una Comissió d’aquest tipus no tindrà cap efectivitat si prèviament la Generalitat no legisla per restituir els drets sostrets.

Per contra, des d’UGT vam proposar la signatura d’un acord de la Mesa General d’Univesitats, instant a la Generalitat a que modifiqui tots els preceptes legals que mantenen les retallades i situar als treballadors en el punt 0 previ a les mateixes. El  CSIF, en aquesta mateixa línia, s’ha sumat a la proposta d’UGT mentre que CCOO no s’ha manifestat i, en canvi, s’ha enrocat en la seva proposta de creació de la  Comissió, sense tenir en compte que l’experiència dels darrers anys ens ha mostrat que les universitats no arriben a acords sense aval legislatiu, per tant, lamentem no haver comptat amb el suport explícit de CCOO en la nostra proposta. 

Com a colofó, UGT vol manifestar que no donarem suport a operacions de maquillatge sindical i ens preguntem quin sentit té crear una comissió quan sabem positivament que sense un canvi legislatiu darrera les universitats no mouran fitxa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*