Resum Mesa d’Universitats del 17 de juny de 2013

Ordre del dia i acords

1.-Lectura i aprovació, per unanimitat, de l’acta de la reunió anterior.

2.-Informació sobre l’Acord de Govern, d’11 de juny, per tal de garantir la paga extraordinària al personal públic amb retribucions inferiors a dues vegades el salari mínim interprofessional.

S’explica l’Acord de Govern 77/2013 per part de la Presidència i queda clar per a tots el membres.

FETE-UGT fa us de la paraula perquè consti en acta que estem totalment en desacord, no amb l’Acord de Govern 77/2013 que modifica l’Acord de Govern 19/2013, sinó amb aquest últim, ja que creiem que la supressió de la paga extraordinària del personal públic de la Generalitat s’hauria de deixar sense efecte i més en aquests moments, quan s’ha variat l’objectiu de dèficit i, per tant, castigar al sector públic no té cap sentit.

Es donen per assabentats però no creiem que facin res al respecte.

També per part de FETE-UGT s’indica que el PAS Laboral de les universitats públiques catalanes surt perjudicat amb aquesta mesura tal com està implantada i també s’expressa la possible il·legalitat en la seva aplicació al PDI Funcionari.

3.-Proposta de la Comissió de treball de pròrroga de l’Acord de la Mesa d’Universitats, de 29 /10/ 2012.

Es presenta la resolució de la Comissió de treball, on per part de FETE-UGT i de CCOO es destaca que no s’explicita clarament el que va resoldre l’esmentada Comissió. Després d’una reunió de la part pública(universitats), la Mesa aprova per unanimitat que els drets sindicals es prorrogaran per al curs 2013-14 en les condicions que es trobaven el 29 d’octubre del 2012. Aquelles universitats que tinguessin signat un pacte sindical continuarien amb aquest, i les universitats que no el tinguessin firmat continuarien amb les condicions pactades en aquells moments.

4.-Afectacions dels canvis del RD 20/2012 i la Llei 5/2012 a l’Acord Concilia.

La Mesa aprova que es reuneixi la Comissió de seguiment de l’Acord Concilia, per tal de veure com afecta la legislació i presentar proposta a la Mesa.

5.- Torn obert de paraules.

Per part de FETE-UGT s’exposa que estem en contra dels increments de taxes de matrícula i ja que s’imposa legalment, que aquests recursos recaptats vagin a un sistema de beques català en la seva totalitat i que no s’obri una convocatòria d’ajuts per a la incorporació, amb caràcter temporal, de personal investigador doctor júnior a les universitats públiques del sistema universitari català, finançada amb els recursos provinents de l’augment dels ingressos recaptats per les universitats públiques a conseqüència de l’increment dels preus de matrícula del curs 2012-2013, per un import global màxim de 535.000€.

Creiem que s’han de incentivar els contractes del personal investigador doctor júnior però no mitjançant aquests recursos, ja que s’obre la porta a què els estudiants de les nostres universitats comencin a finançar la recerca. La recerca l’ha de finançar l’Administració i els beneficiaris més propers, que sens dubte és el mon empresarial.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*