Acords Mesa d’Universitats i meses negociadores laborals

Mesa d’Universitats  dia 6 de novembre 2018 Després de tres reunions prèvies preparatòries, ahir es varen signar: El compromís de les universitats públiques de Catalunya per promoure mesures d’intensificació en Recerca per al seu Personal Docent i Investigador, després del Continua llegint