Dades Covid-19

Situació socioeconòmica i laboral al Vallès Occidenta i Catalunya per afectació del COVID-19.