Empresa i Treball publica la convocatòria de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves (Fons Socials Europeus).

El Departament d’Empresa i Treball ha publicat la Resolució ·MT/2550/2023, de 10 de juliol, que fa pública la convocatòria de concessió de subvencions de l’any 2023 per afavorir l’autoocupació de joves. Aquests ajuts es regeixen per les bases reguladores publicades a l’Ordre EMT/155/2023, de 13 de juny i estan cofinançats en un 40% pel Programa del Fons Social Europeu (FSE+) de Catalunya 2021-2027

Els ajuts s’han projectat amb la finalitat de facilitar la recuperació econòmica inclusiva després d’una crisi, lluitar contra la taxa elevada de desocupació juvenil, i afavorir que els joves emprenedors puguin accedir al mercat de treball a través de l’autoocupació, entesa com una eina que afavoreixi l’inici de projectes professionals que permetin desenvolupar capacitats i iniciar-se en la vida laboral. 

El procediment de concessió de les subvencions serà el de concurrència competitiva.  

Actuacions subvencionables: 

L’activitat subvencionada consisteix a iniciar una activitat econòmica o professional com a treballador/a autònom per compte propi, mantenir aquesta activitat i romandre en situació d’alta als règims especials de treballadors autònoms, treballadors del mar o la mineria del carbó, o mutualitat corresponent, durant un mínim de 18 mesos ininterrompus dins l’àmbit temporal que estableixi la resolució de la convocatòria de l’ajut.  

Així mateix, i dins el període subvencionable de l’ajut, la persona beneficiària ha de dur a terme amb aprofitament una acció de caràcter formatiu o de suport que contribueixi a millorar la gestió del seu negoci o que estigui relacionada directament amb l’activitat econòmica o professional desenvolupada, d’acord amb el que estableixi la resolució de la convocatòria corresponent. 

S’estableixen dues línies de subvencions en la iniciativa d’autoocupació de joves en el marc del FSE+: 

  • Línia 1: Actuacions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ que tinguin domicili fiscal i, si escau, el centre de treball ubicat a un micropoble de Catalunya (menys de 500 habitants). 
  • Línia 2: Actuacions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+, que tinguin el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball, ubicat a Catalunya.  

Els autònoms amb domicili fiscal ubicat a un micropoble de Catalunya podran sol·licitar, en un únic formulari de sol·licitud, l’ajut per a les dues línies de subvenció. 

Persones beneficiàries: 

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els treballadors/es autònoms que tinguin entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) en el moment d’iniciar l’activitat com  autònoms. Els treballadors/es hauran d’estar donats d’alta al registre del programa de Garantia Juvenil, en situació Inscrit beneficiari.  

No podran ser-ne beneficiaris: 

  • Socis/sòcies de societats mercantils, cooperatives de treball associat, societats laborals o societats civils privades; ni tampoc els membres de comunitats de béns o d’entitats sense personalitat jurídica. 
  • Els treballadors/es autònoms col·laboradors  
  • Els treballadors/ores autònoms que hagin exercit la mateixa activitat econòmica o similar per compte propi en els sis mesos anteriors a la data d’inici de l’activitat econòmica per la qual sol·liciten l’ajut. 
  • Els treballadors/ores autònoms que des de l’inici de la seva activitat i durant els 18 mesos següents hagin estat contractats per compte d’altri. 

Pressupost:

L’import destinat a la concessió d’questes subvencions és de 13.000.000 euros segons la distribució anual següent:

  • Per a l’any 2023, 10.400.000 euros
  • Per a l’any 2025, 2.600.000 euros

L’import dels recursos es distribuirà entre les dues línies subvencionables de la manera següent:

  • Línia 1: 1.500.000 euros
  • Línia 2: 12.500.000 euros

Import de les subvencions

La quantia màxima d’aquesta subvenció és de 15.120 euros per l’acció d’iniciar una activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma per compte propi, mantenir aquesta activitat i romandre en situació d’alta als règims especials de treballadors autònoms, de treballadors de mar o de la mineria del carbó o mutualitat corresponent, durant un mínim de 18 mesos ininterromputs. 

El període que subvencionen aquests ajuts és de 12 mesos, a comptar des de l’inici de l’activitat econòmica o professional per la qual se sol·licita l’ajut. No obstant això, les persones beneficiàries han de mantenir l’activitat econòmica o professional durant un període mínim temporal de 18 mesos. 

Termini de presentació de sol·licituds 

Des de l’endemà del primer dia hàbil següent al de la publicació de la Resolució de la convocatòria al DOGC (publicada el 17 de juliol de 2023) fins a les 15:00 h del dia 20 de setembre de 2023.

Sol·licituds: 

El formulari de sol·licitud es pot obtenir al Canal Empresa o a l’apartat de Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya.  

Els tràmits s’han de presentar per mitjans electrònics a través del Canal Empresa o a l’apartat de Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.