Avís legal

Aquest lloc web és el web oficial de la Unió de Treballadors Autònoms de Catalunya , el qual és el titular del domini www.autonoms.com.

La Unió de Treballadors Autònoms de Catalunya(CTAC) pot ésser titular d’altres noms de domini vinculats o no a aquest lloc web.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material, són propietat del la Unió de Treballadors Autònoms de Catalunya  amb seu a Rambla Santa Mónica nº10 de Barcelona, CP 08002, o de terceres persones que han autoritzat CTAC per a usar aquests continguts.

La informació que conté aquest lloc web hi ha estat inclosa amb la finalitat que sigui fàcilment disponible per a un ús personal o públic de caràcter no comercial. No és permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

L’ús personal o públic no comercial significa que la informació que conté aquest lloc web pot ésser copiada o tramesa, totalment o en part, sense necessitat d’obtenir un permís especial de CTAC ni de pagar cap preu. Això no obstant, aquesta utilització resta limitada a les condicions següents:

– que la persona usuària es fa responsable de tenir la cura i la diligència raonables a fi d’assegurar-se de l’exactitud dels documents copiats.

– que s’identifiqui el web oficial de la Unió de Treballadors Autònoms de Catalunya  com a font de la informació.

– que la còpia no sigui presentada com una versió oficial dels documents copiats ni com una còpia feta per mitjà d’un acord de sindicació de continguts amb la Unió de Treballadors Autònoms de Catalunya, ni amb la col·laboració o l’aval de la Unió de Treballadors Autònoms de Catalunya

Alguns documents i elements gràfics que conté aquest lloc web són objecte del dret d’autor de terceres persones. En aquests casos es poden aplicar certes restriccions amb relació a la reproducció dels documents o elements afectats i pot caldre obtenir el permís de la persona titular del dret d’autor abans de fer-ne còpia.

la Unió de Treballadors Autònoms de Catalunya, en el moment d’establir enllaços amb sistemes externs, els ha comprovat i no té coneixement que l’activitat o que la informació a què es remet puguin ésser il·lícites o que lesionin béns o drets de terceres persones susceptibles d’indemnització. Això no obstant, a Unió de Treballadors Autònoms de Catalunya no és responsable de la informació que es pot obtenir per mitjà dels dits enllaços.

La Unió de Treballadors Autònoms de Catalunya manté polítiques de seguretat per a assegurar el bon funcionament del web. Això no obstant, no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

La Unió de Treballadors Autònoms de Catalunya   declara que l’ús de galetes (cookies o fitxers amb informació sobre els hàbits, les preferències i el comportament dels internautes que visiten una pàgina web, que el servidor li envia al disc dur del seu ordinador mitjançant el navegador) o d’altres mitjans de naturalesa anàloga, té com a objectiu exclusivament l’adaptació del servei ofert pel web a la demanda dels usuaris i que no s’utilitza per a determinar com els visitants del lloc l’utilitzen ni quins llocs han visitat anteriorment. L’usuari o usuària sempre pot, si ho té per convenient, activar les opcions del seu navegador per a refusar la instal·lació de galetes.

Aquest lloc web no obté automàticament dades personals dels usuaris com el nom, el número de telèfon o l’adreça electrònica. Aquests tipus de dades només s’obtenen si els usuaris les envien voluntàriament mitjançant un correu electrònic o utilitzant algun dels formularis que incorpora el web. La Unió de Treballadors Autònoms de Catalunya  es compromet a tractar aquestes dades d’acord amb la legislació sobre protecció de dades personals i sobre els serveis de la societat de la informació, i no els pot utilitzar per a emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web, ni tampoc per a oferir serveis no demanats.

Sobre els correus electrònics tramesos des del domini www.autonoms.com

Errors de destinatari

El correu electrònic que heu rebut i, si s’escau, tot fitxer que porti annex van destinats a la persona o persones a qui s’adrecen. En el cas que hàgiu rebut aquest correu per error us preguem que, abans d’eliminar-lo, ho notifiqueu immediatament reenviant-lo a l’adreça electrònica de la persona remitent.

En qualsevol cas, si heu rebut aquest correu per error, no teniu autorització per a fer cap altre ús de la informació continguda en el cos del correu electrònic o en els fitxers que porti annexos.

Subscriptors del servei d’enviament automàtic de titulars de notícies i altres continguts o del butlletí informatiu sobre l’actualitat 

Si heu rebut el correu electrònic perquè us heu subscrit al servei d’enviament automàtic de titulars de notícies i altres continguts d’actualització freqüent del web de La Unió de Treballadors Autònoms de Catalunya o del butlletí informatiu sobre l’actualitat , podeu fer un ús personal o públic no comercial de la informació que rebeu en les mateixes condicions que són establertes en l’avís legal per a la informació publicada al web de La Unió de Treballadors Autònoms de Catalunya , la qual cosa significa que, amb caràcter general, la dita informació pot ésser divulgada, copiada o tramesa, totalment o en part, sense necessitat d’obtenir un permís especial de La Unió de Treballadors Autònoms de Catalunya  ni de pagar-ne cap preu.

Missatges de resposta a una consulta

Si el correu electrònic que heu rebut és una resposta a una consulta feta en el marc de La Unió de Treballadors Autònoms de Catalunya , heu de tenir present que, en principi, la resposta ha estat preparada perquè en feu exclusivament un ús personal i que només se’n pot fer divulgació pública si es reprodueixen literalment i de manera conjunta tant la consulta plantejada com la resposta rebuda. En la resposta que se us envia poden expressar-s’hi condicions més restrictives pel que fa a l’ús de la informació que se us tramet, les quals condicions prevalen en tots els casos.

Condicions generals de confidencialitat

Llevat de les excepcions indicades, i amb caràcter general, els correus electrònics emesos des del domini parlament.cat, inclosos els fitxers que puguin portar annexos, són confidencials i la informació que contenen és propietat de La Unió de Treballadors Autònoms de Catalunya . Se’n prohibeix la divulgació, la còpia o la distribució a terceres persones sense l’autorització prèvia per escrit de La Unió de Treballadors Autònoms de Catalunya ,en les condicions d’ús establertes en l’avís legal. Els directoris d’adreces de correu electrònic que conté el web ,no són cap de les fonts d’accés públic regulades per la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i, en conseqüència, aquestes dades no es poden reproduir, transmetre ni enregistrar per cap sistema de recuperació d’informació, ni totalment ni en part, sense el consentiment de les persones interessades.

En el correu electrònic que rebeu poden expressar-s’hi altres condicions pel que fa a l’ús de la informació que se us tramet, les quals condicions prevalen en tots els casos.

Per a qualsevol dubte o suggeriment amb relació a aquest lloc web us podeu adreçar a:

La Unió de Treballadors Autònoms de Catalunya  Departament d’Informàtica . Rambla Santa Mónica n10,.08002 Barcelona Telèfon +34 93 327 14 98 ctac@catalunya.ugt.org