Permís per votar a les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre

El proper 21 de desembre estan convocades eleccions al Parlament de Catalunya. Totes les empreses han de concedir a les persones treballadores electores un permís dins de la jornada laboral perquè puguin exercir el seu dret al vot.

L’horari de votació serà de 09:00 a 20:00 hores i per sol•licitar aquest permís, retribuït i no recuperable, haurà de coincidir la jornada de treball amb l’horari de votació en:

  • Menys de 2 hores: NO correspon res
  • 2 hores o més i menys de 4 hores: 2 HORES de permís
  • 4 hores o més: 4 HORES de permís

Es reduirà proporcionalment la durada del permís als treballadors i treballadores que el dia de la votació realitzin una jornada inferior a l’habitual, bé sigui legal o negociada, i serà potestat de l’empresa determinar el moment d’utilització de les hores dins de la jornada.

Les empreses podran sol•licitar un justificant acreditatiu d’haver votat per efectuar l’abonament del salari, per la qual cosa haureu de sol•licitar-ho a la taula electoral corresponent.

Als treballadors i treballadores que el dia de les eleccions no gaudeixin el seu descans setmanal i acreditin la condició de membres de taula electoral o d’interventors, se’ls concedirà el permís corresponent a la jornada completa de l’esmentat dia al costat d’un permís corresponent a les 5 primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior, sent aquests permisos de caràcter no recuperable i retribuïts una vegada justificada l’actuació com a membre de taula o interventor.

Per a aquells que acreditin la seva condició de membre de la taula o interventor i gaudeixin el seu descans setmanal el dia de la votació els correspondrà un permís corresponent a les 5 primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior, sent aquest permís de caràcter no recuperable i retribuït una vegada justificada l’actuació com a membre de taula o interventor.

Igualment, les empreses hauran de concedir un permís de caràcter no recuperable i retribuït durant la jornada completa del 21 de desembre a les persones treballadores que acreditin la condició d’apoderats.

Finalment, per a aquells treballadors i treballadores que acreditin la seva condició de membre de la taula, interventor o apoderat i hagin de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, podran sol•licitar a l’empresa el canvi de torn per poder descansar la nit anterior a les eleccions.

Us adjuntem el model de sol•licitud per absentar-se del lloc de treball si voleu exercir el vostre dret a vot. Per a qualsevol consulta, no dubteu a contactar amb els nostres delegats o a través d’aquest Sindicat Ferroviari de la UGT de Catalunya.

Comments are closed.