Per la seguretat de les persones treballadores i usuàries del sector ferroviari

UGT i CCOO, com a sindicats més representatius del Sector Ferroviari de Catalunya, davant dels actes de sabotatge que s’han produït darrerament a Catalunya volem fer les següents declaracions adreçades a les administracions, les organitzacions polítiques, les entitats socials i la ciutadania catalana:

  • En aquestes últimes setmanes s’han produït una desena d’actes de sabotatge que posen en greu perill la vida dels treballadors ferroviaris i dels usuaris, en la seva majoria treballadors i treballadores que fan els seus viatges per anar als seus llocs de  treball. S’estan donant les condicions per un accident greu que tots lamentarem.
  • Mitjançant aquest escrit, fem una crida a la reflexió i el seny perquè els autors d’aquestes accions desisteixin de la seva actitud temerària.
  • Demanem que la Generalitat i el Ministeri de Foment denunciïn aquests fets i posin en marxa totes les actuacions necessàries per evitar-los. Per sobre de tot, s’ha de garantir la seguretat de les persones. Una societat avançada ha de defensar la mobilitat segura i el dret al treball.
  • Les condicions de circulació ferroviària no són iguals al dels altres mitjans de transport. El temps de reacció segura davant dels obstacles a la via i la seva zona d’influència és molt reduït, per causa dels traçats sinuosos i les arbredes de la majoria de les línies ferroviàries catalanes, i pel pes elevat dels trens que necessiten molt espai de frenada.
  • Les Rodalies de Catalunya, de forma ordinària, pateixen massa incidències diàries i no presten el servei que els catalans i catalanes es mereixen, ho hem denunciat de manera continuada i hem dut a terme accions relacionades amb la manca d’inversions i de les plantilles necessàries per a esmenar-les.
  • El transport ferroviari gaudeix d’una baixa taxa d’accidentabilitat que li confereix un valor afegit respecte a altres mitjans de transport. La seguretat ferroviària, l’eficiència i la sostenibilitat del transport ferroviari és un benefici per als seus usuaris i els seus treballadors, el conjunt de la societat i el medi ambient. Es mereix una millor atenció i respecte per part de tothom.

Comments are closed.