Reconversió a les universitats públiques -crèdits -alumnes -finançament -personal !

Les organitzacions sindicals amb representació a la Mesa Sectorial d’Universitats de l’Estat, han acordat convocar Vaga a totes les universitats públiques i per a tot el seu personal el proper 24 de març.24 de març vaga universitaria

El Govern acaba d’aprovar el RD 43/2015 modificant l’ordenació dels ensenyaments universitaris amb l’oposició de tota la comunitat universitària, de la Conferència de Rectors (CRUE), sense debat polític ni social, sense una avaluació de la implantació de l’última modificació legislativa conseqüència de l’aplicació del procés de “Bolonya” i sense una justificació creïble de les seves propostes.

Si finalment s’implanta el 3 + 2 (graus de tres anys i màsters de dos) de manera generalitzada, el sistema, lluny de homogeneïtzar-nos amb Europa, generarà noves disfuncions perquè, com assenyala el Consell d’Estat en el seu dictamen, “Sembla difícil arribar a tal homogeneïtzació quan dins del nostre propi país podria donar-se el cas, amb la redacció del Reial Decret, que un mateix títol tingués una durada diferent en una universitat i una altra “. A més, tenint en compte els elevats preus dels estudis de postgrau i les majors dificultats per a l’accés a beques i ajudes a l’estudi, es produirà una disminució significativa de l’alumnat universitari.

La reducció del nombre de crèdits necessaris per finalitzar els estudis de grau i la previsible pèrdua d’estudiants tindran un impacte molt negatiu en el finançament de les universitats, l’ocupació i les condicions laborals del professorat i del personal d’administració i serveis, donant lloc a una reconversió del sector que no acceptarem.

Segons el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, les universitats ingressaran 150 milions d’euros menys en concepte de matrícules, als quals se sumarà l’estalvi de les comunitats autònomes, que alguns xifren en 850 milions. Per tant, es produirà una retallada de 1.000 milions, que s’afegirà als 1.500 que han perdut les universitats entre 2010 i 2014.

Així mateix, en els últims mesos del seu mandat, el Govern es planteja aprovar dos reials decrets que modificaran els requisits per a la creació de centres i universitats i el sistema d’acreditació del professorat universitari funcionari, fonamental per a l’accés a la professió docent i investigadora.

En l’esborrany de RD de creació de centres i universitats que coneixem, s’elimina la referència a la programació general de l’ensenyament que hauria de permetre la planificació de l’oferta, s’eliminen molts requisits mínims i es rebaixa l’exigència dels que queden. El nombre de títols que han oferir segueix sent vuit, però ja no s’exigeix ​​que almenys un sigui de ciències experimentals.

Es flexibilitza i desregula per facilitar el negoci d’acord amb la Llei 20/2013, de garantia de la unitat de mercat, amb la finalitat de “crear un entorn molt més favorable a la competència i a la inversió, facilitant que els agents econòmics puguin beneficiar-se dels guanys d’una major dimensió en termes de productivitat i costos “.

A la pràctica, això suposa flexibilitzar les condicions per a la creació de nous campus privats, que han proliferat des de 1997 en detriment de les universitats públiques, passant de 13 a 33, tot i que el Govern parla insistentment de la necessitat de reduir el que considera un nombre excessiu de titulacions i centres.

Finalment, la proposta ministerial de Reial Decret pel qual es modifica l’acreditació del personal docent i investigador (PDI) funcionari estableix un sistema menys objectiu, transparent i imparcial que l’actual i continua infravalorant l’activitat docent davant de la investigació.

D’altra banda, el nou barem purament qualitatiu no permet l’autoavaluació dels candidats, a l’impedir mesurar amb exactitud els seus mèrits, i dificultarà encara més l’obtenció de l’acreditació que permet al professorat accedir a la universitat. Igualment, fracassa en l’intent d’equilibrar qualitat i quantitat de mèrits.

Sembla que l’objectiu final del Govern és endurir els requisits per a l’acreditació, encara que el seu argument sigui incrementar la qualitat dels acreditats.

Les organitzacions signants d’aquest comunicat rebutgen aquestes iniciatives que pretenen convertir les universitats en empreses de serveis educatius i demanen a la comunitat universitària que se sumi al rebuig i participi en la vaga del proper 24 de març.

  •     PROU REFORMES SENSE CONSENS AMB LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA
  •     NO AL 3 + 2 QUE ENCAREIX ELS ESTUDIS UNIVERSITARIS I EXPULSARÀ  L’ALUMNAT AMB MENYS PODER ADQUISITIU
  •     NO A LA DES-REGULACIÓ I FLEXIBILITZACIÓ A LA CREACIÓ DE CENTRES I UNIVERSITATS
  •     NO A UN SISTEMA QUE PERMET UNA ACREDITACIÓ MENYS OBJECTIVA I SENSE DEMOSTRAR EXPERIÈNCIA DOCENT

Un comentari a “Reconversió a les universitats públiques -crèdits -alumnes -finançament -personal !

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*