Informació Comissió Negociadora 6è Conveni PAS-L

Dilluns 28 d’octubre vam tenir reunió de la Comissió negociadora del 6e Conveni Col·lectiu del PAS Laboral per parlar de la vigència del mateix, el pas a 14 pagues i com s’aplicarà la sentència dels triennis a les diferents universitats.

Vigència: En aquest punt ambdues parts vam acceptar les conclusions dels informes jurídics presentats pels Serveis Jurídics d’UGT i els de la UAB, i vam concloure que el 6è Conveni Col·lectiu és vigent a tots els efectes.

Pagues: Les universitats van proposar un acord on es reconeixeien els drets meritats de les pagues dobles del 2013 a els treballadors i treballadores que finalitzessin abans del 31 de maig del 2014. UGT va fer veure a la resta de sindicats que amb aquest acord els treballadors i treballadores que tinguessin una antiguitat de més de 6 mesos actualment i que acabessin la seva relació amb la universitat més enllà del 31 de maig del 2014, estàvem renunciant a 7/12 parts d’una paga doble (o sigui, que tot el personal fixe renunciava a més de la meitat d’una paga). Per aquest motiu vam transmetre a les universitats que no renunciàvem a aquests drets econòmics meritats pels treballadors i treballadores de les universitats, i en tot cas podíem parlar de com es feia efectiu aquest dret abans de passar al nou sistema de meritació de les pagues.
Les universitats ens van dir que eren coneixedores d’aquesta situació i que consideraven que aquesta quitança compensava el pas a les 14 pagues. Davant la nostra enèrgica oposició a renunciar aquest dret, les universitats van proposar saltar a següent punt i deixar aquest tema per una propera reunió (14 de novembre) un cop haguem fet les parts les consultes pertinents sobre el tema.

Triennis: vam preguntar com i quan farien efectiu les universitats la sentència del TSJC sobre els triennis. Ens van comentar que la UPC ja ho han fet efectiu, la UAB, URV i la UdL ho faran efectiu aquest mes d’octubre i que la UB i la UdG ho faran el mes de novembre. En aquest punt vam preguntar a la UPF, que mai ha pagat el triennis com la resta d’universitats i saltant-se un acord de la comissió paritària del conveni de l’any 92, quan i com farien efectiva la sentència. Ens van respondre que la sentència excloïa a la UPF ja que ella no havia canviat de criteri, però que amb tot i això ho començaria a pagar a partir del gener del 2014. En aquest punt UGT li va recordar que tot i que la sentència l’excloïa, aquesta mateixa donava plena validesa a l’acord de la paritària del 92 i per tant que hauria de començar a pagar immediatament els triennis com la resta d’universitats i després hauríem de parlar del què han deixat de pagar durant tots aquest anys. Així mateix, UGT li va recordar que si no arribàvem a un acord ens veuríem obligats a interposar un conflicte col·lectiu per aquest tema a la UPF acompanyat d’una reclamació de quantitat. Davant del nostre posicionament ferm, la UPF ens van convidar a parlar-ho en el si de la pròpia universitat el proper 15 de novembre.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*