Resum de la reunió de la Comissió de seguiment de l’Acord Concilia, del 27 de maig

conciliacióConciliació de la vida personal, familiar i laboral

Les universitats van respondre algunes de les demandes que vam fer els agents socials.
Respecte les propostes que havíem fet des d’UGT:

  • En relació la proposta de flexibilització de les compactacions, van acceptar dos supòsits: una compactació amb reducció posterior d’una hora i una compactació amb reducció posterior de dues hores. En tots dos supòsits, s’han d’acabar de concretar quants dies de compactació pertoquen perquè posteriorment quedi la reducció esmentada. Aquests tipus de compactacions seran aplicables tant a la reducció d’1/3 com de 1/2 de jornada durant el primer any.
  • Estan d’acord a modificar el mínim de dies per al permís sense retribució per atendre a familiar fins al segon grau i establir-lo en 5 dies, amb un temps mínim d’una jornada efectiva de treball i sense poder-ne demanar més de dos permisos d’aquest tipus durant un mateix mes. Davant aquesta restricció, vam proposar que es pogués ampliar o reduir els dies sol•licitats (entre 5 dies i 6 mesos) en mig del gaudiment del mateix. Ho van acceptar.
  • No hi ha acord que el permís els deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral, que inclouria els deures relacionats amb la salut i amb l’educació (visites mediques de familiars de 1r grau i tutories de fills) sigui no recuperable. Continuen mantenint l’opció de familiars fins a 2n grau i recuperables.
  • Vam reiterar la nostra proposta de incloure la reducció de jornada amb la reducció proporcional de sou per interès particular, tal com pot gaudir el personal de la Generalitat. Ens donaran contesta en la propera reunió.

CCOO va manifestar que no es sentien còmodes tal com s’estava plantejant l’acord. Creuen que l’acord inclou totes les retallades i tant sols s’inclouen alguns nous permisos, que altres administracions ja estan gaudint fa temps, amb uns criteris d’aplicació restrictius, i van instar a les universitats a fer un replantejament general de l’acord. Davant aquest nou plantejament, i amb la finalitat de poder arribar a un acord que reculli les millores que hem estat treballant durant mesos, UGT va proposar separar de l’acord els criteris d’aplicació dels permisos, proposta a la que es van adherir la resta de sindicats i a la que les universitats van dir que ho havien de valorar.
Ens tornarem a reunir el 19 de juny. Si teniu temes que us agradaria que tractéssim en aquesta comissió, us agrairia els féssiu arribar a Vicenç Planas (vicens.planas@ub.edu) o a Sandra Castro (sandra.castro@udl.cat), que assisteixen a les reunions d’aquesta comissió en representació d’UGT.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*