Resum de la reunió de la Comissió de seguiment de l’Acord Concilia, del 7 de maig

Conciliació de la vida personal, familiar i laboral

Les universitats van respondre algunes de les demandes que vam fer els agents socials.
Respecte les propostes que havíem fet des d’UGT:

  • En relació amb el permís per naixement, acolliment o adopció no estan d’acord a flexibilitzar-ne l’inici del gaudiment, perquè no el volen desvincular del fet causant. Això implica que aquest permís coincideixi amb el període de vacances, no les interromprà ni es podrà gaudir amb posterioritat a aquest període.
  • Estan d’acord a modificar el mínim de dies per al permís sense retribució per atendre a familiar fins al segon grau i establir-lo en 5 dies, sempre i quan hi hagi un temps mínim establert abans no es pugui agafar el mateix permís. Hem de concretar els dies mínims.
  • Es gairebé segur que es podrà fer una reducció d’1/7 de jornada amb la fórmula que vam proposar (durant uns 4-5 mesos fer reducció d’1/3 de jornada amb el 80% de retribucions i la resta de mesos jornada sencera amb el 100% de retribucions, però les hores de la reducció de jornada acumular-les i distribuir-les durant tot l’any). D’aquest manera s’acaba fent una reducció d’1/7 de jornada amb aproximadament el 92% de retribucions al llarg de l’any.
  • No estan d’acord que el permís els deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral, que inclouria els deures relacionats amb la salut i amb l’educació (visites mediques de familiars de 1r grau i tutories de fills) sigui no recuperable, malgrat l’article 48j de l’EBEP. Des d’UGT ens vam mantenir ferms i ho tornarem a tractar a la propera reunió. En la darrera reunió de coordinació d’UGT vam acordar proposar l’establiment d’una borsa d’un mínim de 6 hores anuals no recuperables en aquest sentit (com ja tenen els companys i companyes de la URV).
  • Des d’UGT vam presentar una proposta molt flexible per a les compactacions de la reducció de jornada del primer any per cura de fill o fill. Ens van demanar que concretéssim la proposta i que establíssim 5 o 6 supòsits. Es presentarà una proposta amb els diferents supòsits es debatrà a la propera reunió.

Ens tornarem a reunir el 27 de maig. Si teniu temes que us agradaria que tractéssim en aquesta comissió, us agrairia els féssiu arribar a Vicenç Planas (vicens.planas@ub.edu) o a Sandra Castro (sandra.castro@udl.cat), que assisteixen a les reunions d’aquesta comissió en representació d’UGT.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*