Denunciem la precarietat del Mercat de Treball a costa de falsos autònoms!

fals autonom

Prou explotació de les relacions laborals. La CTAC-autònoms recolza la figura del treballador autònom així com la menys coneguda treballador autònom econòmicament depenent, l’anomenat TRADE, ambdues regulades per la llei.

Es per això que us deixem un decàleg de la definició juídica de l’autònom Trade, per tal que no sigui manipulat ni obligat a què és generi una figura inexistent com és el Fals Autònom, que moltes empreses son expertes malauradament a arribar a una situació intolerable per la nostre organització, fins i defensa.

Principals requisits de l’autònom economicament depenent (no fals autònom)

 • *No fer servir el servei d’altres persones per l’activitat contractada, ni contractar o subcontractar l’activitat a tercers, excepte treballadors per compte aliè, en cas que haguessin d’interrompre l’activitat per conciliació amb la vida familiar.
 • *No executar l’activitat de manera conjunta i indiferenciada amb treballadors que prestin serveis per compte d’altra.
 • *Disposar d’infraestructura productiva i material propi, necessari per l’exercici de l’activitat.
 • *Desenvolupar l’activitat sota criteris organitzatius propis, sense perjudici de les indicacions tècniques de caràcter general que pugui rebre del seu client.
 • *Percebre una contraprestació econòmica en funció del resultat de la seva activitat, d’acord amb el que s’hagi pactat amb el client, i assumint el treballador autònom el RISC I VENTURA de l’activitat.
 • *La condició de dependent només pot exercir-se respecte d’un únic client (art. 12.2).
 • *Els titulars d’establiments comercials o industrials, d’oficines o despatxos i els professionals que exerceixin la seva funció en règim societari, o una altra forma jurídica, no podran considerar-se AUTÒNOMS ECONÒMICAMENT DEPENDENTS (art. 11.3).Tenen l’obligació de signar un contracte formal i per escrit i registrar-lo. L’autònom/a econòmicament dependent i el client formalitzaran un contracte per escrit que s’ha de registrar a l’oficina pública corresponent, les característiques del qual seran objecte de regulació per via reglamentària. A falta de contracte escrit, s’entendrà que és indefinit (12.4).
 • L’extinció del contracte pot generar-se per:
 •             *Mutu acord.
 •             *Desistiment de l’autònom econòmicament dependent.
 •             *Invalidesa, mort o jubilació.
 •               *Voluntat del client per causa justifica
 • Indemnització per danys i perjudicis en cas d’extinció del contracte sense causa justificada, per causes no imputables al treballador o treballadora, per determinar la quantia de la indemnització s’haurà de tenir en compte el temps restant previst de durada del contracte, la gravetat de l’incompliment del client, les inversions i les despeses anticipades pel treballador autònom econòmicament dependent, i el termini de preavís atorgat pel client sobre la data de l’extinció del contracte.
 • Dret mínim a 18 dies hàbils de vacances.
 • Mitjançant contracte individual o acord d’interès     professional es determinarà: el règim de descans setmanal, el corresponent als festius, la quantia màxima de la jornada d’activitat; i en el cas que es computi per mes o any, la distribució setmanal (art. 14.2).

Es fixen una sèrie de drets col·lectius i el dret als ACORDS D’INTERÈS PROFESSIONAL concertats entre associacions i sindicats que representin el col·lectiu. Aquests acords han de ser per escrit, seran nul·les les clàusules contràries a disposicions legals, incloses les dels acords professionals. L’eficàcia d’aquests acords serà limitada a les parts signants o, si escau, als afiliats a les associacions d’autònoms o sindicats signants que hagin mostrat expressament el seu consentiment.

 COMPETÈNCIA: JURISDICCIÓ SOCIAL. Serà preceptiu un intent previ de conciliació davant de l’òrgan administratiu que assumeixi aquestes funcions a fi d’evitar la celebració de l’acte del judici. Avantatges de la jurisdicció social: agilitat i celeritat.

 REGISTRE DELS CONTRACTES

 • *  Obligatorietat de registrar els contractes, per part del TRADE en el termini de 10 dies hàbils. I comunicació al client en el termini de 5 dies el seu registre.
 • * Si en 15 dies no es registra, el client ho haurà de registrar en el termini de 10 dies hàbils.
 • * El Registre es farà en el Servicio Público de Empleo Estatal.
 • * Es registraran els aspectes necessaris  i obligatoris del contracte.

Estàs en una situació irregular?

contacta’ns 93 327 14 98  ctac@catalunya.ugt.org

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.