Mesures de prevenció i contenció a tenir en compte pels Autònoms i Autònomes del Reial Decret-Llei 21/2020

MASCARILLA

Aquest reial decret-llei té com a objectiu establir les pautes preventives necessàries que cal seguir mentre perduri la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, encara que l’estat d’alarma hagi acabat; per tant, són pautes aplicables a partir del 21 de juny.

El capítol II d’aquest reial decret-llei recull el manteniment de determinades mesures de prevenció i higiene, com són l’ús obligatori de les mascaretes a la via pública, en espais a l’aire lliure i en espais tancats d’ús públic o que es trobin oberts al públic, així com en els transports i contempla l’adopció de determinades mesures de prevenció en l’entorn laboral, com l’ordenació dels llocs de treball o l’organització dels torns de treball per evitar aglomeracions.

El capítol III, recull diverses disposicions que habiliten per regular l’oferta de places i el volum d’ocupació dels serveis de transports de viatgers per via marítima, per ferrocarril i per carretera, tots ells de competència estatal.

El capítol IV conté les mesures relatives a medicaments, productes sanitaris i productes necessaris per la protecció de la salut.

El capítol V, preveu mesures per la detecció precoç de la malaltia i el control de les fonts d’infecció i vigilància epidemiològica.

El capítol VI disposa una sèrie de mesures per garantir les capacitats del sistema sanitari en matèria de recursos humans, plans de contingència i obligacions d’informació.

El capítol VII, regula el règim sancionar aplicable a l’incompliment de les mesures de prevenció i de les obligacions establertes en aquest reial decret-llei.

Per el correcte compliment de les mesures a les que fa referència el Reial Decret Llei 21/2020, per part dels autònoms i autònomes, us fem un resum de les principals mesures:

 

Capítol II. Mesures de prevenció i higiene. Centres de treball. Article 7.

Sense perjudici del compliment de la normativa en prevenció de riscos laborals i de la resta de la normativa laboral, l’empresa haurà de:

  1. Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i la intensitat de l’ús dels centres de treball, d’acord als protocols que s’estableixin en cada cas.

b)      Posar a disposició dels treballadors i treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants per a la neteja de les mans.

 

 c)       Adaptar les condicions de treball, inclosa l’ordenació dels llocs de treball i l’organització dels torns, així com l’ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi el manteniment d’una distància de seguretat mínima de 1,5 metres entre les persones treballadores. Quan no sigui possible, s’haurà de proporcionar als treballadors i treballadores equips de protecció adequats al risc.

 

  1. Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de treballadors i treballadores com clients o usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència.

 

e)      Adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de manera presencial als llocs de treball i la potenciació de l’ús del teletreball quan per la naturalesa de l’activitat laboral sigui possible.

 

Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 o estiguin en aïllament domiciliari degut a un diagnòstic per COVID-19 o que es trobin en període de quarantena domiciliaria per haver tingut contacte amb alguna persona amb COVID-19, no hauran d’anar al seu centre o lloc de treball.

 

Si un treballador o treballadora comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà d’immediat amb el centre de salut corresponent, i en el seu cas, amb els corresponents serveis de prevenció de riscos laborals. De manera immediata, aquesta persona es col·locarà la mascareta i haurà de seguir les recomanacions que se li indiquin, fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.

Capítol VII. Règim sancionador Infraccions i sancions. Article 31.

Es determina que els incompliments de les mesures de prevenció i de les obligacions establertes en aquest reial decret-llei, quan constitueixin infraccions administratives en salut pública, seran sancionats en els termes previstos a la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salut Pública.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

*

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada