ADIF suprimeix Barcelona com a lloc d’examen de l’oferta d’ocupació pública

Amb la seva decisió de suprimir Barcelona com a lloc d’examen de l’Oferta d’Ocupació Pública (OOP), l’actual Direcció d’ADIF no facilita un tracte equitatiu a les persones que resideixen a Catalunya i que volen optar a aquestes places. D’aquesta manera, s’ha d’entendre la decisió de l’actual Direcció de l’empresa de suprimir aquesta seu per poder realitzar les proves d’accés; seu que havia existit amb anterioritat en altres OOP. Aquest nou despropòsit de la Direcció de designar com a únic centre d’examen el de Madrid, obviant-ne d’altres com Barcelona, suposa un augment de les despeses econòmiques de desplaçament i d’allotjament per a molts candidats (prop de tres-cents euros aproximadament), a més d’una major inversió de temps.

Ja fa temps que la UGT denuncia que ADIF a Catalunya pateix una manca permanent de personal, motivada, d’una banda, pels ingressos insuficients de personal i, de l’altra, per les jubilacions i trasllats que, a més, s’agreuja amb la gran rotació de personal per falta d’arrelament.

Amb aquest panorama, l’OOP 2017/2018 és relativament una bona notícia perquè, tot i que és escassa, suposa l’ingrés de personal. Però aquesta bona notícia es veu enterbolida per la decisió d’ADIF de suprimir la seu de Barcelona per poder fer les proves.

Una de les qüestions en què estàvem d’acord totes les parts és en la necessitat de facilitar i incentivar la participació d’aspirants a les diferents OOP i potenciar accions per generar ingressos i estabilitzar plantilles en aquells territoris on la falta de personal és preocupant, de difícil cobertura i de difícil permanència estable posterior, com passa a Catalunya. I facilitar a tots els participants poder fer les proves amb les mínimes traves possibles, i en similars condicions, facilitant diverses seus per fer-les per tal de promoure promoure la màxima participació, era una d’aquestes accions.

La UGT ha sol·licitat que, de la mateixa manera, que en altres convocatòries similars, s’estableixin altres seus per a fer les proves selectives donant equitat a aquest procés selectiu. Però davant la negativa de la Direcció d’ADIF, des de la UGT hem plantejat Comissió de Conflictes, prèviament a la convocatòria de vaga si calgués, perquè ADIF canviï d’opinió i situï Barcelona com a seu per a la realització de les proves selectives de l’OOP.

La UGT no vol conflictivitat laboral per aquest motiu, però el que sí vol és un tracte just i igualitari per a tots els aspirants i que Barcelona, al costat d’altres ciutats, sigui seu per fer les proves de l’Oferta d’Ocupació Pública d’ADIF.

Comments are closed.