Segons el projecte de Llei dels Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, la taxa de reposició del PDI a les universitats es podria incrementar fins al 50%.

Com a conseqüència dels treballs a la Mesa Sectorial de Universidades, en el projecte de Llei dels Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, la taxa de reposició es podria incrementar fins al 50%. Recordem que actualment es del Continua llegint

Comunicat d’UGT sobre els criteris de desvinculació

En relació a l’aplicació del requisit de desvinculació en les futures convocatòries de professorat contractat, hem detectat que ens els darreres mesos el personal contractat Lector i agregat interí d’aquesta universitat, ha rebut informacions al respecte però de forma incomplerta Continua llegint

Ens agraden les “tradicions”

Al llarg dels darrers anys hem perdut tradicions molt nostrades. la tradició de cobrar tot el sou, pagues extres incloses, la tradició de recuperar la desviació de l’IPC de l’any anterior, la tradició de cobrir les vacants, la tradició de Continua llegint

Resum Mesa d’Universitats del 17 de juny de 2013

Ordre del dia i acords 1.-Lectura i aprovació, per unanimitat, de l’acta de la reunió anterior. 2.-Informació sobre l’Acord de Govern, d’11 de juny, per tal de garantir la paga extraordinària al personal públic amb retribucions inferiors a dues vegades Continua llegint