Demà s’obre convocatòria per demanar l’ajut extraordinàri per persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual

ajudes audiovisualsLes sol·licituds es poden presentar a partir de les 9.00 hores del 27 de novembre i fins al 4 de desembre de 2020 a les 9.00 hores

 A qui va destinat aquest ajut?

A les persones professionals (tècniques o de docència) de les arts escèniques, arts visuals, música, i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya que reuneixin els requisits establerts a la convocatòria de l’ajut.

Quins requisits s’han de complir per poder sol·licitar aquest ajut?

Tenir més de divuit anys.

Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.

Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d’alta en el Règim Especial d’Autònoms de la Seguretat Social (RETA), o per compte d’altri, en el Sistema Especial d’Artistes del Règim General de la Seguretat Social, per activitats de les arts escèniques, arts visuals, música, i d’altres activitats culturals, siguin artístiques, tècniques o de docència, suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, o bé al Règim General de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim 1 dia l’any 2020.

El ingressos obtinguts durant els tres primers trimestres de 2020 de la persona beneficiària no han de superar l’import de 13.000 euros bruts.

Acreditar de manera fefaent les activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya així com els serveis pels quals havia estat contractada o als quals s’havia compromès.

Acreditar que les activitats suspeses han estat cancel·lades per l’entitat o l’empresa organitzadora.

L’import dels ingressos obtinguts durant els tres primers trimestres de 2020 (13.000 €) són nets o bruts?

Bruts.

Quins ingressos s’han de tenir en compte per determinar el dret a l‘ajut?

Tots els ingressos procedents de retribucions per treball o procedents d’ajuts, prestacions, subsidis o subvencions, públics o privats, o de qualsevol altra mena, percebuts entre l‘1 de gener i el 30 de setembre de 2020.

És compatible amb la percepció d’altres ajuts?

Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat excepte amb l’Ajut per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o membres d’una microempresa.

Si compleixo tots els requisits, se’m donarà aquest ajut?

El rebran tots aquells sol·licitants que hagin presentat la sol·licitud dins el termini establert i mentre hi hagi suficient dotació pressupostària. En cas que hi hagi més peticions, aquest ajut s’atorgarà donant prioritat a les persones sol·licitants amb menys ingressos.

Actualment estic treballant en una activitat no relacionada amb el món cultural.  Tinc dret a sol·licitar aquest ajut?

Sí, sempre que es compleixi que, com a mínim 1 dia durant l’any 2020, s’hagi exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d’alta en el Règim Especial d’Autònoms de la Seguretat Social (RETA), o per compte d’altri, en el Sistema Especial d’Artistes del Règim General de la Seguretat Social, per activitats de les arts escèniques, arts visuals, música, i d’altres activitats culturals, siguin artístiques, tècniques o de docència, suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, o bé al Règim General de la Seguretat Social per les mateixes activitats.

Els autònoms societaris poden accedir als Ajuts per a professionals i tècnics de la cultura?

Els autònoms societaris podran accedir a la sol·licitud de l’ajut, atès que no s’ha posat cap altra limitació que la d’acreditar un dia d’alta al Règim d’Autònoms, així com el límit d’ingressos obtinguts per sota del topall establert durant els tres primers trimestres d’enguany.

Si en una família hi ha més d’una persona amb dret a la prestació. La pot demanar cadascun dels membres que hi tenen dret?

Sí.  La poden demanar totes les persones que compleixin els requisits, encara que formin part de la mateixa unitat familiar.

Si cobro un lloguer, aquests ingressos s’han de comptar?

Sí. Els ingressos procedents del cobrament de lloguers estan inclosos dins d’aquells que s’han de computar.

Per més informació:

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ajutscovid/cultura/preguntesfrequents/

Per sol·licitar l’ajut:

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22258_Ajut-professionals-activitats-culturals-suspeses-per-crisi-sanitaria

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

*

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada