Et detallem les bonificacions existents al Treball Autònom

bonificacions autonoms

Durant aquests mesos, com sabeu han sorgit diferents modificacions a favor del nostre col·lectiu, i no podem oblidar les bonificacions de les quals podem gaudir. Per això us deixem enumerades les bonificacions més rellevants.

 • Els treballador@s autònom@s que tinguin 65 anys i 38 anys i 6 mesos o més, o els que tinguin 67 anys i 37 de cotització, estaran exonerats de cotitzar a la Seguretat Social, excepte per incapacitat temporal i, si és el cas, per contingències professionals. (3,3 % sobre la base)
 • Noves altes de familiars col·laboradors de treballadors autònoms, poden gaudir d’una bonificació d’un 50% de la quota que resulti d’aplicar sobre la base mínima del tipus de cotització corresponent vigent en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, durant 18 mesos i del 25% durant 6 mesos més. (parella de fet degudament acreditada)
 • Els treballadors/res autònoms/es en els periodes de descans per Maternitat/Paternitat/Risc durant l’embaràs/Lactància/Adopció o Guarda Legal amb fins d’adopció, se’ls hi aplicarà una bonificació del 100% de la quota d’autònoms que resulti d’aplicar a la base mitja de cotització dels últims 12 mesos el tipus mínim de cotització vigent. Si ha estat menys de 12 mesos, es farà la part proporcional.

Aquesta bonificació serà compatible amb els contractes d’interinitat de treballadors per compte aliè bonificats per la substitució de l’autónom/a en aquests periodes.

 • Els discapacitats/des que siguin alta inicial al RETA tindran dret una quota fixa de 60 € durant el 12 primers mesos (en cas d’optar per la base mínima, si no 80% de bonificació sobre la quota mínima) i del 50% durant els 48 mesos següents a la data d’efectes de l’alta. (Total 5 anys)
 • El treballadors menors de 30 anys (homes) o menors de 35 (dones) que es donguin d’alta al Règim Especial de Treballadors Autónoms de la Seguretat Social (alta inicial o que no haguessin estat d’alta en els 2 anys immediatament anteriors, 3 anys si ja han gaudit tarifa plana), podran gaudir de les següents bonificacions i reduccions:
 • 60 € de quota (amb base mínima, si no 80 % reducció) durant 12 mesos.
 • 50 % de reducció de la quota mínima els següents 6 mesos.
 • 30 % de reducció i bonificació durant 18 mesos més.
 • Total període de bonificació: 36 mesos.
 • El treballadors de 30 o més anys (homes) i de 35 o mes anys (dones) que es donguin d’alta al Règim Especial de Treballadors Autónoms de la Seguretat Social,   podran gaudir de les següents bonificacions i reduccions (total 24 mesos):
 • 60 € de quota (amb base mínima, si no 80 % reducció)                                      durant 12 mesos.
 • 50 % de reducció de la quota mínima els següents 6 mesos.
 • 30 % de reducció i bonificació durant 6 mesos més. 
 • Els treballador@s autònom@s en situació de pluriactivitat, perquè desenvolupen un treball per compte d’altri que en motiva la inclusió al Règim General de la Seguretat Social, que durant l’any 2019 hagin cotitzat per contingències comunes per una quantia igual o superior a 13.822,06 euros anuals -es computen a aquest efecte tant les quotes del RETA com les del Règim General, incloses les aportacions empresarials- tindran dret a la devolució del 50%
  de l’excés d’aquest import
  , amb  el límit del 50% de les quotes ingressades al RETA.
 • Conciliació vida laboral i familiar.

Bonificació 100% cuota autònoms (calculada sobre la base mitja de cotització dels últims 12 mesos, per el tipus mínim de cotització o proporció) pels següents motius:

 • Cura de menors de 12 anys al seu càrrec.
 • Familiar a càrrec fins 2on grau consanguinitat/afinitat, en situació acreditada de dependència.
 • Familiar a càrrec fins 2on grau consanguinitat/afininitat amb paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intelectual = o superior al 65% (acreditada i sense activitat retribuïda)

Condició: seguir d’alta al RETA i contractar treballador per compte aliè (si és a temps parcial, la bonificació serà del 50% de la quota)    

 • Reincorporació després de la Maternitat:

Aquelles autònomes que cessin a la seva activitat en els supósits de maternitat/adopció o guarda legal amb fins d’adopció, i que tornin a realitzar una activitat per compte pròpia en els dos anys següents al cessament, tindran dret a una cuota de 60 € durant 12 mesos amb la base mínima (amb base superior, descompte del 80% de la cuota mínima d’autònoms vigent).

 

Esperem que l’article sigui del vostre interès i profitós.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.