REQUISITS 400 M2Requisits per a l’obertura de locals comercials de menys de 400 metres quadrats

Avui els comerços i locals de serveis de menys de 400 metres quadrats podran obrir al públic. Han d’aplicar un seguit de mesures d’higiene, seguretat, aforament i prevenció . A més, es permetrà la recollida de productes als comerços i Continua llegint

EPISTransportistes Autònoms i els Equips de protecció Individual facilita Ministeri de Transport

Recordareu que el passat 03 d’abril es va publicar la Resol.lució per la qual es dicten instruccions per la distribuciö de les mascaretes en l’àmbit del tansport terrestre. Aquests EPIS (mascaretes) estan destinats a empreses i autònoms autoritzats de transport, Continua llegint