EPISTransportistes Autònoms i els Equips de protecció Individual facilita Ministeri de Transport

Recordareu que el passat 03 d’abril es va publicar la Resol.lució per la qual es dicten instruccions per la distribuciö de les mascaretes en l’àmbit del tansport terrestre. Aquests EPIS (mascaretes) estan destinats a empreses i autònoms autoritzats de transport, Continua llegint