Reunió amb el síndic de greuges per tractar el desmantellament de l’actual traçat ferroviari en el tram comprès entre Salou i l’Hospitalet de l’Infant

El Sindicat Ferroviari de la UGT i les seccions sindicals de la UGT d’ADIF i Grupo RENFE de Tarragona es van reunir la setmana passada amb el síndic de greuges amb l’objectiu de traslladar-li el posicionament de la UGT en contra del desmantellament de l’actual traçat ferroviari al seu pas pels municipis de Salou, Cambrils, Mont-roig del Camp i L’Hospitalet de l’Infant, i la necessitat de mantenir l’explotació ferroviària en aquesta línia a fi de garantir la mobilitat de les persones amb la corresponent integració urbanística, atenuació i/o eliminació de barreres, així com l’oportunitat que s’obre per poder ampliar la xarxa actual de Rodalies que serveixi per vertebrar i dinamitzar el Camp de Tarragona.

Els punts que es van exposar són que:

  •  S’està utilitzant de forma partidària la resolució del 4 de desembre de 2002, de la Secretaria General de Medi Ambient del MAPAMA, per la qual es formula Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) sobre l’estudi informatiu “Connexió Ferroviària Corredor del Mediterrani-LAV Madrid-Barcelona-Frontera Francesa”, de la Direcció General de Ferrocarrils del Ministeri de Foment, per procedir al desmantellament del traçat ferroviari actual al pas pels municipis de Salou i Cambrils. Aquesta necessitat de procedir tal com recull la DIA vindria donada sempre que no existeixi una petició formal de sol·licitud de traspàs d’aquesta línia per part d’alguna de les administracions afectades, tal com estableix la Llei del sector ferroviari 38/2015. Per tant, si es vol construir qualsevol sistema ferroviari, sigui un sistema tramviari o tren-tram -opció que defensa aquest sindicat-, és necessari fer la petició del traspàs d’aquesta línia al Ministeri de Foment, tal com recull la Llei del sector ferroviari 38/2015 als articles 4 i 11. Aquesta petició l’hauria d’haver fet la Generalitat de Catalunya si realment pretén dur a terme la construcció d’un sistema tramviari, però no l’ha feta.
  • S’estan incomplint i contravenint diverses lleis, entre elles, la Llei 38/2015 del Sector Ferroviari, perquè es tracta d’una Línia d’Interès General (REFIG); la Llei Catalana Ferroviària 4/2006, de 31 de març; la Llei Catalana de Mobilitat 9/2003; la Llei Catalana de Canvi Climàtic 16/2017. També s’està contravenint l’ordenament urbanístic aprovat per la Generalitat de Catalunya “Pla parcial del Camp de Tarragona”, perquè no s’han elaborat ni publicat els estudis previs que ha de dur a terme la Generalitat de Catalunya per a la viabilitat de la construcció d’un tramvia, i les lleis europees a aquest efecte.
  • És obligació de les administracions (local, autonòmica i estatal), tal com recull l’informe “Transport urbà i interurbà a Espanya” elaborat pel Ministeri de Foment el 2016, promoure, vetllar i garantir la mobilitat urbana i interurbana de les persones amb un mitjà de transport públic, segur, eficaç i respectuós amb el medi ambient, com ho és el ferrocarril. El Sindicat Ferroviari de la UGT i les seccions sindicals de la UGT d’ADIF i Grupo RENFE de Tarragona entenen que amb la proposta de la Generalitat de Catalunya, administracions locals i Ministeri de Foment, s’està incomplint aquesta obligació.

Per això, el Sindicat Ferroviari de la UGT i les seccions sindicals de la UGT d’ADIF i Grupo RENFE de Tarragona han sol·licitat empara al síndic de greuges, perquè, davant els organismes corresponents sol·liciti la paralització del desmantellament de la línia, si es determina que no s’han dut a terme els procediments necessaris i s’han incomplert les lleis que ho regulen.

El síndic de greuges ha traslladat que s’ha dirigit a les administracions afectades sol·licitant-los la informació pertinent per emprendre les mesures que correspongui.

El Sindicat Ferroviari de la UGT i les seccions sindicals de la UGT d’ADIF i Grupo RENFE de Tarragona insisteixen que desmantellar la línia actual de Ferrocarril en el tram Port Aventura, Salou, Cambrils, Mont-roig del Camp i L’Hospitalet de L’Infant seria un error històric per a la demarcació del Camp de Tarragona i faran arribar aquesta reivindicació al defensor del poble i a la Unió Europea, perquè consideren que s’estan vulnerant els drets de la ciutadania com a conseqüència de l’abús per part dels poders públics.

Comments are closed.