Ets aquí
Inici > General > EPA del tercer trimestre de l’any: 157.500 catalans, el 33% del total dels aturats, porten més de dos anys buscant feina

EPA del tercer trimestre de l’any: 157.500 catalans, el 33% del total dels aturats, porten més de dos anys buscant feina

352.200 aturats, el 74% del total, ja no cobren prestacions
89.200 llars no tenen cap persona perceptora d’ingressos
143.100 llars tenen tots els seus membres a l’atur
A 251.700 llars tots els membres assalariats tenen contracte temporal

La taxa d’atur se situa a Catalunya en el 12,54%, amb 475.600 persones en situació de desocupació, segons les dades de l’EPA del tercer trimestre de l’any que coneixem avui:

 • 0,66 punts percentuals menys que el trimestre anterior i 2,09 punts percentuals menys que el segon trimestre de l’any 2016.
 • En termes absoluts, l’atur s’ha reduït en 21.800 persones respecte al trimestre anterior (-4,38%), i en 76.900 persones respecte al mateix període del 2016 (-13,92%).
 • A l’Estat espanyol la taxa d’atur se situa en el 16,38%, amb 3.731.700 persones en situació de desocupació, 182.600 persones menys que el trimestre anterior (-4,66%), i 589.100 persones menys ara fa un any (-13,63%).
 • Població activa: 3.792.300 persones. S’ha incrementat en 24.000 persones respecte al trimestre passat (+0,65%), i en 15.700 persones en relació al mateix període de l’any anterior (+0,42%).
 • Taxa d’activitat: 61,8%, amb un increment de 0,3 punts percentuals respecte el trimestre anterior, però 0,13 punts percentuals menys que l’any anterior.
 • Població ocupada: 3.316.600 persones. S’ha incrementat en 46.100 persones respecte al trimestre anterior (+1,41%), i en 92.600 persones respecte al mateix trimestre de l’any 2016 (+2,87%).
 • Taxa d’ocupació: 54,1%, amb un increment de 0,6 punts percentuals respecte el trimestre anterior, i 1,18 punts percentuals més que ara fa un any.
 • Taxa de temporalitat: se situa aquest trimestre en el 22,21%, 0,5 punts percentuals més que el trimestre anterior i 0,32 punts menys que l’any anterior.
 • Taxa de parcialitat: 13,96%, 0,62 punts percentuals menys que el trimestre anterior, però 0,33 punts més que el mateix trimestre del 2016.

 

Per províncies:

 • Barcelona: taxa d’atur del 12,56%, amb 351.500 persones desocupades.
 • Girona: taxa d’atur del 12,08%, amb 47.100 persones desocupades.
 • Lleida: taxa d’atur del 11,39%, amb 24.300 persones desocupades.
 • Tarragona: taxa d’atur del 13,50%, amb 52.700 persones desocupades.

Segons el sexe:
Aquest trimestre, l’atur s’ha reduït més entre les dones que entre els homes; anualment, la reducció entre els homes ha estat superior:

 • 12.900 dones menys en situació d’atur respecte al trimestre anterior (-5,07%), i 35.500 dones menys respecte al mateix trimestre del 2016 (-12,82%). En l’actualitat 241.500 dones estan en situació d’atur i la taxa d’atur femenina se situa aquest trimestre en el 13,49%.
 • Entre els homes, l’atur s’ha reduït en 9.000 homes respecte al trimestre anterior (-3,70%), i en 41.500 homes respecte a l’any anterior (-15,06%). Hi ha 234.100 homes en situació d’atur i la taxa d’atur masculina se situa en el 11,69%.

Població jove: la taxa d’atur juvenil se situa en el  30,25%, 17,7 punts percentuals més que la taxa d’atur general, amb un total de 89.800 joves en situació de desocupació. La taxa de temporalitat dels joves s’ha situat en el 65,83%.

Població estrangera: el nombre de persones estrangeres en situació de desocupació s’ha reduït en 14.100 persones respecte al trimestre anterior, i 13.700 persones respecte ara fa un any, situant-se en 119.000 persones. Representen el 25% del total de persones en situació d’atur.

Per sectors:

 • Els serveis han creat 17.400 llocs de treball aquest trimestre i 44.800 llocs de treball en relació a l’any anterior.
 • A la indústria, s’han creat 19.500 llocs de treball aquest trimestre i 19.900 llocs en un any.
 • A la construcció, s’han creat 7.500 llocs de treball aquest trimestre, i 24.000  respecte el mateix període del 2016.
 • A l’agricultura, també s’han creat llocs de treball: 1.600 aquest trimestre, i 3.900 llocs de treball en relació amb l’any anterior.

Tot i aquestes dades, continuem molt lluny de la recuperació del mercat de treball:

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya
Novament les dades del tercer trimestre de l’any són favorables per a la reducció de l’atur, com a conseqüència de la temporada turística dels mesos de juliol, agost i setembre, caracteritzada per la creació d’ocupació al sector dels serveis, l’increment de la temporalitat, la contractació de curta durada i la precarietat del mercat de treball.
Aquest fet posa de manifest el caràcter estacional de l’ocupació, que ens allunya de la recuperació econòmica, incrementant la inestabilitat, la precarietat i la desigualtat en el nostre mercat de treball.

Alertem també que:

 • 157.500 persones porten més de dos anys buscant feina, el 33,12% de l’atur total;
 • 352.200 persones desocupades no cobren prestacions, el 74,05% de l’atur d’aquest trimestre;
 • Tenim 89.200 llars amb cap persona perceptora d’ingressos;
 • Hi ha 143.100 habitatges amb tots els seus actius en situació de desocupació i 251.700 llars amb tots els assalariats amb contracte temporal.

Amb totes aquestes dades, des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

 • La derogació immediata de les reformes laborals imposades pel govern i la recuperació de tots els drets perduts per part de les persones treballadores.
 • L’impuls de mesures actives urgents per a la creació d’ocupació en sectors més estables i amb més qualitat.
 • El foment de la contractació indefinida amb ajudes finalistes per a la competitivitat, la investigació i el desenvolupament d’aquelles empreses que tinguin menys contractes temporals i contractin persones amb dificultats d’inserció.
 • L’increment de les mesures de control de la contractació per evitar el frau en la contractació i invertir recursos al Cos superior d’inspectors de Treball i Seguretat Social.
 • L’impuls d’un salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros.
 • Agilitar la tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania per a les persones sense recursos.
 • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació i reforçar els serveis públics d’ocupació
Top