Ets aquí
Inici > General > Situació de l’RGC al mes de maig, vuit mesos després de la seva entrada en vigor

Situació de l’RGC al mes de maig, vuit mesos després de la seva entrada en vigor

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies han compartit a la seva web algunes dades sobre la implementació de l’RGC.

A mode de resum podem destacar les següents dades:

 • S’han registrat 55.789 sol·licituds d’RGC i complements d’altres prestacions, un volum molt alt comparat amb l’RMI, arribant a multiplicar per 15 el nombre mitjà de sol·licituds mensuals.
 • S’estan complint amb els terminis de resolució: segons el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, s’han respost el 100% de les sol·licituds de setembre a desembre i el 90% de gener:

o   En total ja són 20.138 sol·licituds valorades i més de 3.095 sol·licituds pendents de requeriments per no portar la documentació necessària

 • En el procés de resolució hi ha un important nombre de persones, unes 20.000, que desisteixen al rebre un requeriment i no aporten la documentació necessària dins dels 15 dies hàbils que tenen per llei per respondre.
 • Només s’han aprovat 999 de les sol·licituds valorades (el 5%).
 • 14.570 sol·licituds valorades han estat denegades perquè incompleixen els requisits (el 72%):

o   El principal motiu de denegació és disposar d’ingressos superiors als llindars que estableix la llei (4.097, el 24%)

o   El 35% de les sol·licituds denegades han estat sol·licituds de persones treballadores amb ingressos insuficients però que no complien amb d’altres requisits:

 • 3.603 (21%) perquè el titular o beneficiari treballa a jornada completa
 • 2.386 (14%) perquè el titular o beneficiari treballa a temps parcial però no és família monoparental.
 • El 10% de les sol·licituds denegades (10%) per no estar inscrit com a demandat d’activació laboral

Aquestes les podeu consultar en aquest enllaç.

A més, des de la Generalitat s’ha facilitat el model per interposar un recurs d’alçada si s’ha rebut una resolució d’RGC amb la què no s’està d’acord. El termini és d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució.

Aprofitem per recordar que si es vol sol·licitar l’RGC es pot fer de les següents maneres:

 • A partir de l’assistent virtual de l’RGC, entrant al web www.rendagarantida.gencat.cat
 • Sol·licitant cita prèvia al telèfon 900 400 012
 • A l’Oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) que correspongui segons el domicili.
Top