EMTE Girona en lluita

Els treballadors de l'empresa EMTE Girona estan en vaga per protestar per les continues rebaixes salarials que han anat precedides de diversos EROS i modificacions substancials de les seves condicions de treball. La plantilla, d'uns 130 treballadors, secunda en la seva totalitat l'aturada amb excepció dels serveis mínims dictats per la