Comissió d’explotació 06-10-2015

UGT Informa

 COMISSIÓ D’EXPLOTACIÓ   6 D’OCTUBRE DE 2015

La comissió d’explotació d’avui ha tractat els temes següents:

  1. El calendari d’escollida dels models de descans i de gaudi de l’extraordinari de 2016. S’obre el període d’escollida, respecte d’aquests dos punts, entre els dies 6 i 15 d’octubre. Aquests calendaris seran aplicats a partir del 28 de desembre de 2015.Com sempre, si volem canviar el nostre grup de descans o gaudir de l’extraordinari, haurem d’emplenar la papereta corresponent; en el cas contrari, és a dir, si optem per mantenir les condicions de descans i cobrament que tenim actualment, no cal que  emplenem res.
  2. L’escollida de grups de festes oficials 2016 s’iniciarà el 26 d’octubre d’enguany, finalitzarà el 30 del mateix mes i es publicarà el 6 del mes posterior. L’entrada en vigor serà a partir l’1 de gener de 2016. Hi haurà una segona escollida per al model 72, que es durà a terme entre els dies 9 i 13 de novembre i de la qual es publicaran les llistes el 23 d’aquell mes.
  3. Vacants. A partir del 19 d’octubre de 2015 entraran en vigor un seguit de canvis d’ubicació de les línies següents: H10, que estarà al CON de Zona, i la L64 que passarà a ser operada pel CON de Triangle. Aquests canvis, juntament amb la baixada de serveis en les línies del bus turístic, motiven un reequilibrat de plantilla entre els CON. Així doncs, 19 conductors d’Horta i 1 de Triangle que tenen contracte de cap de setmana passaran a treballar al CON de Zona Franca. La recepció de comunicats de canvi de centre per aquells que ho desitgeu es durà a terme entre els dies 6 i 12 , se’n publicaran els resultats dos dies més tard (14 d’octubre) i entrarà en vigor el 19 d’aquest mes.

El calendari de vacants per enguany és el següent: Entre els dies 19/10/2015 i el 23/10/2015 hi haurà l’escollida de vacants per a fixos, amb publicació el 28/10/2015. Entre els dies 29/10/2015 i 3/11/2015 es produirà l’escollida de les vacants de dilluns a divendres, la qual es publicarà el 6/11/2015. Ambdues escollides entraran en vigor a partir del dia 9/11/2015.

Les vacants per a 2016 són aquestes:

  • Fixos: 11/01/2016 – 15/01/2016. Publicació el 18/01/2016
  • De dilluns a divendres: 18/01/2016 – 22/01/2016. Publicació: 27/01/2016. Totes dues entraran en vigor l’01/02/2016.
  • Fixos: 15/04/2016 – 21/04/2016. Publicació el 25/04/2016.
  • De dilluns a divendres: 25/04/2016 – 29/04/2016. Publicació 03/05/2016. Totes dues escollides seran efectives a partir del 09/05/2016.
  • Fixos: 12/09/2016 – 16/09/2016. Publicació el 21/09/2016.
  • De dilluns a divendres: 22/09/2016 – 27/09/2016. Publicació el 29/09/2016. Totes dues escollides entraran en vigor a partir del 03/10//2016.

L’escollida de tandes de vacances 2016 – 2017 és previst que comenci en les dates següents: del  07/03/2016 fins al 15/03/2016 amb publicació el 30/03/2016. El 31/03/2016 es podran efectuar les reclamacions que considereu pertinents i la publicació definitiva està prevista que sigui el 05/04/2016.

Versió PDF: Comissió d’explotació 06-10-2015

Los comentarios están cerrados.