Totes les claus de la Llei d’Emprenedors

Ley-de-apoyo-a-emprendedores

El passat 19 de setembre el Congrés dels Diputats espanyol va aprovar definitivament la Llei de Suport als Emprenedors i a la seva internacionalització que es publicarà pròximament en el BOE. El text ha comptat amb els vots a favor de PP i CiU i l’oposició de la resta de grups de la càmera, excepte UPyD que s’ha abstingut. Nou ministeris han participat en l’elaboració d’un dels projectes legislatius més emblemàtics del Govern, que revisa tota la normativa relativa per emprenedors i l’abast del qual és tan ampli que afectarà tant al disseny de les matèries en l’Educació Primària com a la política de concessió de visats de residència del Govern.

A continuació resumim els aspectes més destacats de la norma:

1.- No avançar l’IVA de les factures. A partir de 2014 els autònoms i PIMES que ho desitgin podran esperar a cobrar la factura per pagar l’IVA a Hisenda. Això sí, el volum de negoci haurà d’estar per sota dels 2 milions d’euros.

2.-Emprenedor de responsabilitat limitada– L’emprenedor que tingui deutes empresarials no haurà de respondre amb el seu habitatge habitual.

3.-Segona oportunitat o acord extrajudicial de pagaments. Es tracta d’establir una via per renegociar el deute amb més avantatges que el concurs de creditors. La condició per poder optar a ella és que el passiu, el deute, de l’emprenedor no sigui de més de 5 milions d’euros.

4.- Deduccions per reinvertir els beneficis. Es deduirà un 10% en l’Impost de societats dels beneficis  en nous projectes la durada dels quals sigui d’almenys 5 anys.

5.-Incentius fiscals pels quals inverteixin en empreses de nova creació. Podran deduir-se fins a 4.000 euros en l’IRPF aquelles persones que inverteixin en empreses noves o recentment creades.

6.-Permís de Residència per als estrangers que inverteixin a Espanya. Podran beneficiar-se d’un permís de residència per dos anys, aquells estrangers que comprin un ben immoble de més de 500.000 euros, o que inverteixin 2 milions en deute públic espanyola.

7.-Més facilitat per a la llicència exprés. Si abans es limitava a negocis amb una superfície de fins a 300 metres quadrats, ara s’amplia a 500.

8.- Finestreta única del  ICEX per facilitar informació a la pimes que vulguin sortir a l’exterior.

A continuació, comentem amb més detall, les novetats que introdueix la norma organitzades en sis àmbits i setze mesures concretes:

Creació d’una ‘cultura del “emprendimiento”

Aprendre a emprendre des de el ‘col·le’. La llei preveu la incorporació des de l’Educació Primària i durant tota l’etapa educativa de continguts orientats a l’adquisició de competències per a la creació i desenvolupament de projectes empresarials. El Ministeri d’Educació realitzarà cursos específics per formar al professorat.

Creació de les ‘*miniempresas’ o empreses d’estudiants. Es tracta d’una nova i revolucionària eina pedagògica que permetrà als estudiants universitaris desenvolupar el seu propi projecte empresarial sota una sèrie de requisits i limitacions. El seu període de vida coincidirà amb la durada del curs escolar, si bé podrà prorrogar-se a dos anys, i podran realitzar transaccions econòmiques, emetre factures i obrir comptes bancaris. El Govern regularà reglamentàriament la manera en què compliran amb les seves obligacions fiscals i comptables.

Impuls al projecte emprenedor

Tarifa plana de 70 euros per als nous emprenedors. Tots els ciutadans que vulguin engegar el seu propi projecte emprenedor com a autònoms a partir de l’entrada en vigor de la llei (l’endemà que es publiqui en el BOE) podran acollir-se a la denominada tarifa plana, que permetrà reduir en un 80% la quota mínima d’autònoms en els primers sis mesos d’activitat, en un 50% en els següents sis, i en un 30% en els sis posteriors.
Es publicitó com la tarifa plana de 50 euros, però la veritat és que, atès que la tarifa mínima d’autònoms és de 256,72 euros per 2013 i que la reducció no afecta a la cotització per incapacitat temporal, la quota a pagar durant els sis primers mesos d’activitat estarà a l’entorn dels 75 euros, durant els sis següent en 146 euros, mentre que en el tram final se situarà en uns 170 euros.

‘Emprenedor de Responsabilitat Limitada’. Es crea la nova figura de l’Emprenedor de Responsabilitat Limitada (ERL), que permetrà protegir el patrimoni personal de l’emprenedor davant els eventuals deutes que pogués generar la seva activitat empresarial. La norma preservarà l’habitatge habitual del deutor en les possibles reclamacions de creditors per deutes generats en l’activitat empresarial o professional, amb l’excepció dels casos de frau o negligència greu. La norma estableix com a condició que el valor de l’habitatge es trobi per sota dels 300.000 euros, i que no es tracti de Dret Públic, és a dir amb les Administracions. A més i encara que al principi, en l’esborrany, el vehicle de l’emprenedor també quedava protegit, finalment ha quedat exclòs de la norma.

Supressió del requisit de capital mínim per crear una societat. La llei crea la nova figura de la Societat Limitada de Formació Successiva que permetrà engegar una societat sense necessitat d’atendre al requisit d’aportar un capital mínim de 3.000 euros. A canvi, es restringeix la retribució anual que poden percebre socis i administradors, i la possibilitat de repartir dividends.

Millora de l’entorn normatiu

Agilitació de la creació d’empreses. L’eslògan que els espanyols podran crear una empresa en un sol tràmit i en amb prou feines 24 hores, quan avui necessiten fins a una desena de tràmits administratius i gairebé un mes de gestions, amenaça amb quedar-se en això, en un eslògan. La llei fixa un mètode ràpid de constitució de societats mitjançant models simplificats i processos telemàtics, però l’Executiu ja parla de 24 o 48 hores i simplement com a referència, no com a disposició legal

.
Garantia d’una segona oportunitat. Les enquestes assenyalen que els emprenedors identifiquen el fracàs del seu projecte empresarial amb el seu propi fracàs. És a dir, no ho tornen a intentar. Els emprenedors d’èxit asseguren, per contra, que el fracàs és el primer manament de l’emprenedor. Seguint aquesta filosofia, la llei agilita la liquidació dels projectes fallits mitjançant acords extrajudicials amb els creditors i els ofereix major protecció, preveient quitacions de fins al 25% i moratòries de fins a tres anys.

Nous apoderaments electrònics. Es tracta d’un dels articles que més esmenes i debat intern va suscitar durant la tramitació de la llei, que s’ha perllongat dos mesos en realitzar-se pel procediment d’urgència. Fins ara, si un apoderat conservava la còpia en paper del poder atorgat en el seu moment pel poderdant, encara que aquest ho revoqués, l’apoderat podia seguir esgrimint-ho i amb aquest document fer negocis amb tercers (aquest fet està darrere de nombrosos escàndols de desacords entre personalitats famoses i els seus apoderats). Ara el registre electrònic de les revocacions acabarà amb tots els dubtes.

Incentius fiscals

Tipus super reduit del 15% per a les pimes que reinverteixin els seus beneficis. La nova llei estableix una nova deducció del 10% en la quota de l’Impost de Societats per als beneficis de les petites i mitges empreses que, en lloc de repartir-se entre els accionistes o els propietaris,  en nous actius per impulsar el negoci. La mesura suposa la creació ‘de facto’ d’un tipus super reduit del 15% per a les pimes que reinverteixin els seus guanys.

Criteri d’IVA de caixa. Es crea un règim especial per a autònoms i pimes, de caràcter voluntari, que permetrà evitar l’ingrés de l’impost en Hisenda fins al moment de cobrament de la factura. Segons el Govern, 2,3 milions de pimes i autònoms es podran beneficiar d’aquest règim.

Ajudes a la R+D per a empreses amb pocs beneficis o en pérdidas.en el marc tributari actual només es poden beneficiar de la deducció per R+D les empreses que presentin un determinat nivell de beneficis. Per evitar que aquesta circumstància desincentivi l’activitat investigadora en empreses amb marges més reduïts o que estan en pèrdues, la llei els permetrà sol·licitar a la Hisenda Pública una compensació per les quantitats que els hagués correspost deduir-se per les seves inversions en R+D. L’únic límit és que aquesta devolució no podrà superar els 3M d’euros.

Incentius fiscals a finançadors de projectes emprenedors. Els inversors particulars que recolzin amb finançament projectes empresarials nous o de recent creació (business angels) podran deduir-se un 20% de la quantia aportada en la quota estatal de l’IRPF i tindran exempció total sobre els beneficis que obtinguin sempre que es materialitzin en un termini màxim de dotze anys i que es reinverteixin en una altra societat.
Suport a l’expansió dels projectes

Reducció de càrregues administratives

El Govern revisarà el marc legal dels emprenedors tots els anys per eliminar els obstacles que s’identifiquin a aquest tipus d’activitat, es compromet a reduir una càrrega administrativa per cada nou tràmit que s’estableixi i simplificarà les obligacions estadístiques, comptables i mercantils en els primers anys d’activitat.

Més facilitats per optar a contractes públics. Es facilitarà el contacte entre emprenedors per crear unions d’empreses que concorrin a concursos públics, s’elevarà a 500.000 euros el llindar a partir del com serà necessària la classificació prèvia de competidors en les licitacions (un sistema que desallotja a les petites empreses) i se simplifiquen tràmits per accedir a aquest tipus de concursos.

Ajudes a la internacionalització

Facilitar accés a plans d’institucions internacionals. La llei compromet als poders públics a prestar assessorament als emprenedors que vulguin accedir als plans d’ajuda als emprenedors de les institucions internacionals.

Atreure inversions i talent a Espanya. Sense possibilitats pressupostàries per oferir incentius econòmics, el Govern utilitzarà l’estímul dels permisos de residència per atreure inversions significatives en deute públic (més de dos milions d’euros), compra d’habitatge (de més de 500.000 euros) o projectes empresarials.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

*

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada