El Ministeri d’Inclusió i les Organitzacions d’ autònoms, acorden estendre les ajudes fins al 31 de gener de 2021

prorroga setembre

  • Es prorroguen les ajudes per a autònoms de temporada i la prestació per cessament ordinari compatible amb l’activitat per a treballadors amb la caiguda del 75% de la facturació.
  • Els qui no compleixin els requisits per a accedir a la prestació compatible amb l’activitat podran sol·licitar una ajuda si ingressen menys del SMI.
  • Es crea una nova prestació per a aquells que sofreixin el tancament dels seus negocis a conseqüència d’una decisió de les autoritats sanitàries.

La pròrroga de les ajudes als treballadors per compte propi fins al 31 de gener de 2021. L’acord inclou la creació d’una nova prestació extraordinària per suspensió de l’activitat i la pròrroga fins al 31 de gener de 2021 de la prestació per cessament compatible amb l’activitat i per a autònoms de temporada. A més, per a cobrir a aquells que no compleixen els requisits per a accedir a la prestació compatible amb l’activitat (per exemple, per tenir una tarifa plana o no haver cotitzat durant els últims dotze mesos) es crea una nova ajuda per baixos ingressos.

NOVA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER SUSPENSIÓ D’ACTIVITAT

La nova prestació extraordinària per suspensió d’activitat està dirigida a aquells treballadors autònoms amb una suspensió temporal de tota la seva activitat a conseqüència d’una resolució de les autoritats administratives competents per a la contenció de la pandèmia de la COVID 19.

Els requisits per a accedir a aquesta prestació són: estar afiliat i en alta en el Règim Especial de la seguretat Social dels Treballadors per Compte propi o Autònoms (RETA) o, en el seu cas, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar, almenys 30 dies naturals abans de la data de la resolució. A més, haurà d’estar al corrent de pagament de les quotes. La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització, quantitat que s’incrementarà un 20% si

el treballador autònom és membre d’una família nombrosa. L’autònom quedarà exonerat de pagar les quotes a la Seguretat Social, però aquest període li comptarà com a període cotitzat. L’exoneració de quotes s’estendrà fins a l’últim dia del mes següent al qual s’aixequi aquesta mesura

PRÒRROGA PRESTACIÓ ORDINÀRIA CESSAMENT COMPATIBLE AMB L’ACTIVITAT

Així mateix, l’acord inclou la pròrroga de la prestació ordinària de cessament compatible amb l’activitat fins al 31 de gener, sempre que durant el quart trimestre de 2020 es continuïn complint els requisits exigits per a la seva concessió, entre ells, acreditar una reducció en la facturació durant el quart trimestre de 2020 d’almenys el 75% en relació amb el mateix període de 2019, així com no superar uns rendiments nets de 5.818,5 euros (1,75 vegades l’SMI) en el període octubre-desembre d’enguany.

AJUDA PER INGRESSOS BAIXOS

Els qui no compleixin els requisits per a accedir a aquesta prestació, per exemple, per tenir una tarifa plana o no haver cotitzat el període mínim necessari (12 mesos), podran sol·licitar una ajuda per baixos ingressos sempre que els seus ingressos en l’últim trimestre de 2012 no superin el salari mínim interprofessional. La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització i igualment estarà exonerat d’abonar les quotes i li computarà com cotitzat.

PRÒRROGA AJUDES AUTÒNOMS DE TEMPORADA

Finalment, es prorroga les ajudes per als treballadors autònoms de temporada amb una flexibilització dels requisits temporals. Aquesta prestació estarà condicionada a haver cotitzat un mínim de quatre mesos entre els mesos de juny i desembre de 2018 i 2019, no superar els 23.275 euros d’ingressos durant 2020 i no haver desenvolupat activitat no haver estat donat d’alta o assimilat a l’alta des d’1 de març al 31 de maig. La quantia d’aquesta prestació serà equivalent al 70% de la base mínima de cotització i inclou l’exoneració de les quotes.

Totes les prestacions començaran a reportar-se amb efectes d’1 d’octubre de 2020 i tindran una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers quinze dies naturals de octubre. En cas contrari els efectes queden fixats en el primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.