Ets aquí
Inici > General > LA UGT REFLEXIONA SOBRE LA REALITAT EN LA NEGOCIACIÓ DELS PLANS D’IGUALTAT D’EMPRESA A LES COMARQUES GIRONINES I PRESENTA EL PRIMER OBSERVATORI D’IGUALTAT EN L’ENTORN LABORAL DE LA DEMARCACIÓ.

LA UGT REFLEXIONA SOBRE LA REALITAT EN LA NEGOCIACIÓ DELS PLANS D’IGUALTAT D’EMPRESA A LES COMARQUES GIRONINES I PRESENTA EL PRIMER OBSERVATORI D’IGUALTAT EN L’ENTORN LABORAL DE LA DEMARCACIÓ.

El dimecres  15 de juny, es van dur a terme la primera Jornada d’igualtat de la UGT de Comarques Gironines amb la finalitat d’analitzar i reflexionar sobre l’actual situació en què es troben les polítiques d’igualtat a l’entorn laboral a comarques Gironines. En aquesta, s’ha comptat amb la participació de més de 50 delegats i delegades.

Es van presentar diferents eines i tallers per reforçar la negociació dels Plans d’igualtat a les empreses a la demarcació de Girona. L’Observatori per la Igualtat del sindicat a Girona, és una eina genuïna creada amb la finalitat de visibilitzar la realitat sobre aquest terme en l’àmbit laboral a la pròpia demarcació i que ha comptat amb el suport de la Diputació de Girona per la seva elaboració i de la XASI (Xarxa Agents Sindicals per la d’Igualtat).

El més destacat, va ser la realització del taller d’experiències: més de 50 delegades que es torben negociant actualment més de 20 plans d’igualtat, han compartit en un taller d’experiències la realitat pràctica que es troben en la mateixa negociació amb la finalitat d’analitzar i reflexionar sobre les barreres.

En aquest, van sorgir com a principals dificultats la manca de consciència o poca vocació que es troben en general per la part de les empreses a l’hora d’impulsar plans d’igualtat. Aquest fet, que converteix la tasca en molt feixuga i també s’ha coincidit entre totes que, actualment, la majoria d’empresariat actua obligat per llei, i això repercuteix en una manca de mesures concretes transformadores per incidir en les desigualtats detectades. Entre aquestes es destacaven: les dones solen realitzar funcions de superior categoria a la qual se les ha contractat, les auditories salarials revelen diferències salarials en els complements respecte als homes, la manca de mesures de conciliació més enllà del que marca la llei que concentra les reduccions de jornada i contractes parcials per tenir cura de familiars sobre les dones i infrarepresentació de dones en llocs de treball en empreses de tradicionalment masculines.

En relació als protocols d’assetjament sexual i per raó de gènere, tot i ser una realitat existent a les feines, està lluny de ser considerat un tema important a abordar en l’agenda de l’empresa. Per contra, es destaca la diferència en la negociació quan per part de les empreses hi ha bona fe negociadora i els Plans d’Igualtat es fan amb consciència i vocació. En aquests casos el procés és molt constructiu, i reverteix directament en el clima i satisfacció de tota la plantilla.

A Girona, hi ha 452 empreses de més de 50 treballadors/es que estan obligades per llei a registrar plans d’igualtat i actualment, només hi ha registrats 63 plans d’igualtat. Això, només representa el 14% del total requerit. Les empreses s’han activat tard, i el reflex és que totes volen iniciar les negociacions de cop i fora de termini.

A Girona encara predomina una mentalitat empresarial amb un model productiu molt patriarcal, que manté les desigualtats de gènere en l’àmbit de treball. A la jornada, es va destacar com a necessitat emergent el fet de reforçar amb efectius els sindicats per tal de poder assumir negociacions actives i pendents. La feina és un entorn que determina no només les oportunitats econòmiques d’una família, sinó la seva organització i horari per exercir la coresponsabilitat en la cura de familiars, i fer real el desenvolupament professional i talent de les joves en tots els àmbits professionals. El model econòmic productiu actual te un impacte directe en la societat, que perpetua les desigualtats a través del treball .

A la Jornada han participat Maxi Rica, Secretari General de la UGT Comarques Gironines , Eva Gajardo, Secretària d’Igualtat de la UGT Catalunya, Gemma Martinez, Secretària de Polítiques socials i Igualtat de la UGT Comarques Gironines, Susana Cano, Secretària d’Igualtat de la FESMC de la UGT Comarques Gironines, Montserrat Roca, responsable d’igualtat de la FSP de la UGT Comarques Gironines i Núria Rocadembosch, tècnica d’Igualtat de la UGT Comarques Gironines i responsable de l’Observatori d’Igualtat ..

 

 

Top