Ets aquí
Inici > General > NOVA DEMANDA CONTRA L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS I LA GESTORA DEL CENTRE GERIÀTRIC FUNDACIÓ GUÍXOLS SURIS, ARA PER NEGAR-SE A PAGAR LA PAGA EXTRA DEL MES DE JUNY A LA PLANTILLA

NOVA DEMANDA CONTRA L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS I LA GESTORA DEL CENTRE GERIÀTRIC FUNDACIÓ GUÍXOLS SURIS, ARA PER NEGAR-SE A PAGAR LA PAGA EXTRA DEL MES DE JUNY A LA PLANTILLA

La UGT a les Comarques Gironines va demandar l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i la gestora del centre geriàtric Fundació Guíxols Suris on el passat mes de febrer va signar-se via judicial l’acord d’aplicació del conveni col·lectiu de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques per als anys 2016-2017.

Ara, la UGT torna a demandar els mateixos protagonistes perquè han decidit abonar només una part de la paga extra del mes de juny als seus treballadors i treballadores. La gestora argumenta que només han de rebre la part proporcional de gener a juny de 2017, ja que l’anterior conveni calcula les pagues extraordinàries cada sis mesos, mentre que l’actual ho fa de forma anual.

La UGT de les Comarques Gironines, per la seva banda, defensa que el propi conveni d’aplicació diu en el seu article 21:

Pagues extraordinàries de juny i desembre

Les 2 gratificacions extraordinàries respectives, equivalents al valor d’una mensualitat del salari de conveni més l’antiguitat, s’han de pagar els mesos de juny i desembre a tot el personal afectat per aquest conveni.

Cal pagar la part proporcional del valor d’aquestes gratificacions d’acord amb el temps treballat, en prorrateig anual, per la qual cosa la de desembre s’estén de gener a desembre i la de juny, de juliol a juny

Per a la UGT queda manifest que tot el personal de la Fundació Guíxols Suris compleix els requeriments per cobrar la paga extra de juny 2017 íntegra, com marca el conveni d’aplicació. La gestora i el consistori estan tractant la plantilla com si l’inici de la seva vida laboral en aquesta empresa fos l’1 de gener del 2017.

Tant un conveni com l’altre preveuen el dret dels treballadors a cobrar l’import d’una paga sencera, sense que el fet que l’empresa apliqués i reconegués aplicar un mal conveni pugui suposar una minva de les retribucions de la plantilla, encara menys quan és per un mecanisme de càlcul/meritació. Aquesta pràctica constitueix una autèntic “abús de dret“.

La representació sindical de la FeSP-UGT a les Comarques Gironines ja va lliurar a l’empresa un informe on detallava com realitzar aquests càlculs, una argumentació que també va defensar davant de l’alcalde de Sant Feliu de Guíxols. Així mateix, la UGT a les Comarques Gironines ha dut aquest cas a la mediació del Tribunal Laboral de Catalunya.

Tot i això, la gestora segueix en el seu posicionament, negant-se a abonar la paga extraordinària de juny tal com marca el conveni d’aplicació.

Top