Ets aquí
Inici > General > 1 de cada 7 catalans amb feina té ingressos per sota del llindar de la pobresa

1 de cada 7 catalans amb feina té ingressos per sota del llindar de la pobresa

17 d’octubre – Dia internacional per a l’eradicació de la pobresa

La UGT de Catalunya, amb motiu de la commemoració, demà 17 d’octubre, del Dia internacional per a l’eradicació de la pobresa, exigeix als poders públics que actuïn sobre les causes estructurals de les desigualtats i que, amb l’objectiu de fer una Catalunya més justa on es garanteixi una vida digna per a tota la població, prioritzin polítiques predistributives i redistributives que redueixin les desigualtats i eradiquin la pobresa.

Aquest 17 d’octubre hem de denunciar que a Catalunya 1.655.000 persones viuen en una situació de risc de pobresa o exclusió social i d’aquestes, el 25% es troben en aquest risc per tenir una intensitat de treball baixa [IDESCAT, Enquesta de Condicions de Vida, Taxa AROPE (risc de pobresa o exclusió social harmonitzada), Catalunya 2016]. Xifres que ens demostren les nefastes conseqüències de les polítiques d’austeritat durant els darrers anys, no només per a aquells que les pateixen directament, sinó per a tota societat catalana: empobriment progressiu, increment de les desigualtats, reducció de les oportunitats dels més febles i pèrdua de drets socials i laborals.

La precarització del mercat de treball i el debilitament de la capacitat adquisitiva de les persones treballadores durant els anys de la crisi econòmica ha provocat que al 2016 a Catalunya 1 de cada 7 persones que estaven treballant no guanyaven els diners suficients per assegurar-se viure per sobre del llindar de la pobresa, el 14,1% de la població ocupada, percentatge que s’eleva al 56,8% quan es perd la feina i s’està a l’atur [Taxa AROPE en relació a l’activitat (16 anys i més)]. Durant aquests anys s’ha anat colpejant durament les condicions laborals de les persones treballadores, incrementant la incertesa sobre l’accés i manteniment al lloc de treball, s’ha reduït la protecció social mitjançant les prestacions socials, s’ha promogut unes condicions laborals pitjors que les d’abans i s’han abaixat els salaris i els ingressos de les famílies.

Des de la UGT de Catalunya portem tots aquests anys denunciant les receptes per sortir de la crisi que ens han portat a una situació de majors desigualtats, a un increment de les necessitats de les famílies, i a un creixement de les situacions de risc.  Les polítiques de retallades socials i laborals són les que han fet que avui dia convisquem amb les incoherències de ser un país que diuen que està en la recuperació econòmica i que està sortint de la crisi, amb un país on el sistema de salut està deteriorat, on les retallades del sistema educatiu han afectat l’equitat i la inclusió, on no es generen les polítiques familiars que es necessiten perquè es continuen perpetrant les desigualtats de gènere, on tenim una política energètica que permet que milers de famílies no puguin disposar d’electricitat ni de calefacció, on tenim un model de protecció social molt poc intensiu en despesa i un sistema fiscal insuficientment redistributiu. Junt amb aquesta realitat ens trobem un mercat laboral que ha aprofitat les reformes per precaritzar i empobrir les persones treballadores, i un sistema de protecció social que ha retallat en les prestacions per desocupació, ha minorat el poder adquisitiu de les pensions i ha limitat l’accés a les rendes d’ingressos mínims.
Hem evidenciat un retrocés del nivell de vida i del benestar de les persones que vivim a Catalunya i és per això que no podem més que apel•lar a la responsabilitat pública per tal que executin polítiques socials capaces de revertir les desigualtats i de construir una Catalunya més justa i cohesionada.

Per tot plegat, aquestes són les mesures que des de la UGT de Catalunya reclamem:

  • Una suficient pressió fiscal que permeti el finançament d’un estat de benestar fort amb serveis públics de qualitat. Necessitem un sistema fiscal just i progressiu i que revisi en profunditat els beneficis fiscals que aporten regressivitat al sistema.
  • La retirada immediata de les reformes laborals imposades, injustes, inútils i ineficaç i amb conseqüències nefastes per a les persones treballadores ocupades, per a les persones treballadores en situació d’atur i per a les persones en situació de més vulnerabilitat.
  • La recuperació del poder adquisitiu dels salaris, de les pensions i de les rendes de protecció.
  • Revertir les retallades en polítiques socials i fixar un terra de despesa social amb el que sigui possible garantir els mínims indispensables per a una societat cohesionada i com a garant de cobrir les necessitats mínimes d’un estat de benestar de tota la ciutadania.
  • Donar compliment real a les mesures de la Resolució 17/XI que ens ajudi a combatre la desigualtat i la pobresa i garantir el ple desenvolupament i implementació de la renda garantida de ciutadania, universal i incondicionada.
Top