Ets aquí
Inici > General > LA UGT COMARQUES GIRONINES DEMANDA A SUARA PER INCOMPLIMENT DE CONVENI EN EL SEU SERVEI D’AJUDA DOMICILIÀRIA A TRAVÉS DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ

LA UGT COMARQUES GIRONINES DEMANDA A SUARA PER INCOMPLIMENT DE CONVENI EN EL SEU SERVEI D’AJUDA DOMICILIÀRIA A TRAVÉS DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ

En data 19 de desembre de 2014 i 16 de febrer de 2015 es va subscriure el Conveni Col·lectiu,  IV Conveni Col·lectiu d’empreses d’atenció domiciliària de Catalunya per als anys 2015 a 2018. A l’article 24.2 -1.2 in fine consta “ El temps de desplaçament entre el domicili on s’ha prestat l’últim servei abans de la interrupció de la jornada diària -completa o a temps parcial- i el primer domicili en el qual es prestaran serveis després de la interrupció computarà com a temps de treball efectiu com si d’un treballador/a de jornada continuada es tractes”.

Al personal de l’empresa no se li computa el temps de desplaçaments entre servei i servei. L’empresa ha obviat intencionadament el còmput dels temps de desplaçament entre els servei com a treball efectiu, fet que és incontestable segons el redactat de l’article 24.2 – 1.2 del conveni d’aplicació.

En canvi, l’empresa només ha abonat la despesa del quilometratge realitzat pels treballadors, fet que és prova palpable que té coneixement del conveni, però que no té la voluntat manifesta de complir-lo en la seva integritat.
Aquesta demanda haurà de ser ampliada integrant a l’empresa Artris, ja que és la nova adjudicatària del servei d’ajuda domiciliària del Consell Comarcal del’Alt Empordà.

De la mateixa manera s’ha tramitat instància en base l’article 8 de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Informació de l’oferta pública de contractació del servei d’ajuda a domicili (SAD) de la Comarca de l’Alt Empordà per a  l’any 2017, amb expressa indicació de:

  • Objecte, durada, l’import de licitació i d’adjudicació, el procediment utilitzat per a la seva celebració.
  • Els instruments a través dels quals, en el seu cas, s’ha publicitat.
  • El nombre de licitadors participants en el procediment.
  • La identitat de l’adjudicatari, així com les modificacions del contracte.
  • Les decisions de desistiment i renúncia dels contractes.

Per tot això, i sense tenir a dia d’avui cap resposta, els treballadors i les treballadores de SUARA que passaran subrogats a Artris a data 1 d’Abril es concentraran a les portes del Consell Comarcal de l’Alt Empordà el proper dilluns, 27 de Març, a les 13 hores.

Top