Formació Federal FeSMC

Web FeSMC Federal Formació

Pla Formació Estatal FeSMC Any 2016

CALENDARI D’EXECUCIÓ: Els cursos s’impartiran en 2018.

Folleto_Planes_16

Folleto_Banca             Empreses de 1-250 TREBALLADORS/RES

Folleto_Consultoras    Empreses de 1-100 TREBALLADORS/RES

Folleto_Gestorías        Empreses de 1-50 TREBALLADORS/RES

Folleto_OO_DD           Empresas de 1-100 TREBALLADORS/RES

Folleto_Transporte       Empresas de 1-50 TREBALLADORS/RES

Els participants han de ser :

Treballador/a ocupat/a (en actiu). No s’admeten aturats/des.
Pertànyer a les empreses del sector de la negociació col·lectiva al que es dirigeix la formació, o bé a sectors afins de la mateixa agrupació.
Pertànyer a algun dels següents col·lectius prioritaris: dones, persones amb discapacitat, persones de baixa qualificació, majors de 45 anys, treballadors amb contracte a temps parcial i treballadors amb contracte temporal.

CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE:
Un participant no podrà realitzar més de 90 hores de formació en el marc de la convocatòria, tret que participi en una acció amb una durada superior. En aquest cas podrà realitzar una única acció.
No es pot formar un grup en el qual tots els participants pertanyin a la mateixa empresa. Les empreses amb treballadors superiors del que es demana no poden optar a dita formació.

CONTACTE:
Les dades de les persones interessades es manaran a la següent adreça:

formacionempleo@fesmcugt.org