Tríptics, Quaderns Informatius i Guies de PRL

NomTamanyHits
NomTamanyHits
Guia - Guía técnica del INHST para trabajos con pantallas de visualización de datos416.0 KiB84
Guia - Identificació de perills ergonòmics- Fitxes - (2/2)135.3 KiB71
Guia - Identificació de perills ergonòmics. (1/2)910.7 KiB244
Guia - Riesgo durante el embarazo y la lactancia 1.7 MiB195
Quadern de Prevenció - Embarazo, Maternidad y Lactancia1.3 MiB460
Quadern de Prevenció - Identificación y evaluación del riesgo de exposición a agentes químicos 1.2 MiB255
Quadern de Prevenció - Mútues d'accidents de treball i malalties professionals. "Dubtes/Respostes". Dubtes Respostes 2013893.5 KiB54
Quadern de Prevenció - Promoción de la Salud en el Trabajo 2015465.6 KiB55
Quadern de prevenció - Qui, Quan, On. Dubtes sobre gestió de la salut dels treballadors/res.715.8 KiB409
Quadern de Prevenció - Vigilancia de la Salud y Delegados de Prevención 2015511.6 KiB393
Qüestionari - Autoevaluación pantallas de visualización de datos15.2 KiB79
Qüestionari - Clima de violencia laboral de baja intensidad271.6 KiB64
Qüestionari - Evaluación personal de limpieza de edificios y locales171.7 KiB65
Qüestionari - Factores psicosociales37.7 KiB62
Qüestionari - Situación de la actividad preventiva en la empresa226.6 KiB66
Qüestionari - Violéncia laboral177.6 KiB280
Qüestionaris - Lugares de trabajo21.7 KiB76
Tríptic - Accidents de Treball854.5 KiB63
Tríptic - Acoso Psicológico en el Trabajo 201473.4 KiB49
Tríptic - Cop de Calor250.2 KiB131
Tríptic - Cura de Fills amb Càncer104.9 KiB73
Tríptic - Delegats i Delegades de Prevenció135.7 KiB62
Tríptic - Dret de Participació168.6 KiB63
Tríptic - El Comitè de Seguritat i Salut92.2 KiB52
Tríptic - El Dret a la Informació181.6 KiB67
Triptic - El Plan De Prevencion 164.2 KiB61
Tríptic - Ergonomia Conductors1.5 MiB64
Tríptic - ETT's i PRL178.6 KiB71
Tríptic - Funciones Personal Sanitario Servicios Prevencion 2014166.5 KiB72
Tríptic - ICAM677.8 KiB239
Tríptic - Informe Aptitud Trabajadores 2015163.5 KiB71
Tríptic - Inspecció de Treball149.3 KiB60
Tríptic - L'Avaluació de Riscos118.2 KiB49
Tríptic - La Incapacitat Temporal373.6 KiB109
Tríptic - Les Empreses Autoasseguradores2.9 MiB49
Tríptic - Monitors Centres Ocupacionals284.0 KiB112
Tríptic - Nou Registre de Delegats i Delegades de Prevenció Catalunya559.2 KiB113
Tríptic - Obligaciones de los fabricantes importadores y suministradores 2013537.5 KiB76
Tríptic - Obligacions dels Treballadors i Treballadores208.3 KiB63
Tríptic - Presència de Recursos Preventius137.4 KiB155
Tríptic - Principios de la Acción Preventiva128.1 KiB57
Tríptic - Recursos Preventius154.4 KiB62
Tríptic - Revisió Altes Mediques256.7 KiB63
Tríptic - Sanciones Administrativas por incumplimiento en PRL 2013148.7 KiB65
Tríptic - Soy nuevo delegado de prevención, ¿y ahora qué?820.4 KiB64
Tríptic - Subsidi Embaràs1.9 MiB102
Tríptic - Trabajadores y Vigilancia de la Salud 2014132.5 KiB58
Tríptic - Treball Nocturn Torns488.8 KiB66
Tríptic - Treballadors i Treballadores Especialment Sensibles1.0 MiB51
Tríptic - Vigilància de la Salut113.9 KiB78