Comissió Executiva Catalunya

 • COMISSIÓ EXECUTIVA 
 • SECRETARI GENERAL 
 • Oscar López Chamosa
 • VICESECRETARI GENERAL
 • Jordi Muñoz de Andres
 • VICESECRETARI ADJUNT A ADM.
 • Juan Guerrero Macho
 • SECRETARIA D’ORGANITZACIÓ  
 • Gloria Sánchez Corbella
 • SECRETARI D’ADMINISTRACIÓ 
 • Javier Extremera Vallecillos
 • SECRETARIA  D’ IGUALTAT
 • Betty Costa Bassas
 • SECRETARI POLÍTICA SINDICAL
 • Moisés Berruezo Blanco
 • SECRETARIA REGIÓ METROPOLITANA
 • Ruth Pastor Bel
 • SECRETARIA FORMACIÓ I COMUNICACIÓ
 • Marc Belles Duch