Jornada Covid-19: nous reptes. Gestió del risc a l’empresa, impacte psicosocial i vacunació

Aquest 28 d’abril de 2021, amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball, us convidem a una jornada Gestió del risc a l’empresa, impacte psicosocial i vacunació. Programa 11.30 h Inauguració de la jornada. Núria Gilgado, secretària de Política Sindical i coordinadora de l’Àrea Externa de la UGT de Catalunya. 11.45 h Gestió del risc de covid-19 a l’empresa. Josep Bonet, coordinador tècnic de l’OTPRL de la UGT de Catalunya. 12.00 Continua llegint

FeSMC-UGT urge a reformular la situación de las enfermedades profesionales en los sectores de servicios

FeSMC-UGT presenta su primer informe de “Evolución de las Enfermedades Profesionales en los Sectores de FeSMC-UGT”. Desde las organizaciones sindicales se viene insistiendo en la necesidad de revisar los procedimientos por los que se reconocen las enfermedades profesionales (EEPP). Entre otras, hay dos razones de peso, en cierto modo relacionadas, que tienen un impacto en la igualdad de todas las personas trabajadoras en el acceso a la adaptación de las condiciones de trabajo y en la protección que pueda derivarse Continua llegint

Es urgente reducir la siniestralidad en el sector Servicios

FeSMC-UGT presenta su primer informe de “Evaluación de la Siniestralidad Laboral en los Sectores de FeSMC-UGT”. El análisis de la siniestralidad laboral en las actividades de FeSMC-UGT desarrollado en por FeSMC-UGT, basado en la publicación periódica sobre Estadística de Accidentes de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía social (MITES), revela, con la dureza de los datos estadísticos, la realidad patente en el macro sector de servicios de nuestro país. Abordamos la evolución del número de Accidentes de Trabajo (AT), Continua llegint

¿Pueden sancionarme o despedirme si falto al trabajo por causas meteorológicas graves?

Faltar al puesto de trabajo por causa de fuerza mayor está recogido en el Estatuto de los Trabajadores, cuyo art. 47.3[i] establece que el contrato de trabajo puede suspenderse puntualmente por causa derivada de fuerza mayor, si dicha causa es grave y justificable como el riesgo extremo en vías públicas por la aparición de placas de hielo o la imposibilidad de acudir por el cierre de las mismas a causa de las nevadas. En estos casos se da la imposibilidad Continua llegint

Documents i formularis bàsics per a les delegades i delegats de prevenció

Per tal de facilitar la tasca de les delegades i delegats de prevenció, la UGT de Catalunya hem actualitzat la recopil·lació de documents i formularis bàsics per al desenvolupament de les tasques de vigilància de la salut als centres de treball. Aquesta actualització inclou documents referents a la gestió de la prevenció i la Covid-19 a les empreses. Podeu descarregar-vos els documents i formularis de prevenció aquí

Glossari bàsic Covid-19

La UGT de Catalunya ha editat el Glossari bàsic Covid-19, que recull els termes principals d’aquesta pandèmia relacionats amb el món del treball. La publicació s’adreça a delegades i delegats de prevenció de riscos laborals, però també és una eina útil per a tothom que necessiti aclarir conceptes sobre la covid relacionats amb la temàtica laboral. És fruit del treball conjunt de l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals de la Secretaria de Política Sindical de la UGT de Catalunya (OTPRL) i Continua llegint

Campanya: Consells covid-19

La millor eina per combatre la covid-19 és la informació. Estar ben informat és essencial en la vida, però no totes les fonts d’informació són fiables avui dia. Per aquest motiu, la UGT de Catalunya us volem presentar la nova campanya “Consells covid-19″.  Una campanya d’informació i consells sobre la covid-19 i totes aquelles actuacions i mesures preventives que podem dur a terme per aturar la pandèmia, per no contagiar-nos i per aconseguir la millora de les condicions laborals en Continua llegint

Setmana Europea per a la Seguretat i la Salut a la Feina

Els trastorns musculoesquelètics (TME) relacionats amb la feina són les alteracions i el deteriorament que pateixen determinades estructures del cos, com ara músculs, articulacions, tendons, lligaments, nervis i ossos, causades o agreujades pel desenvolupament de l’activitat laboral. Aquests trastorns afecten principalment l’esquena, les espatlles, el coll i les extremitats superiors, malgrat que també poden afectar les inferiors. La major part dels TME són trastorns que s’acaben manifestant a llarg termini per l’exposició reiterada a moviments repetitius de mans i braços, Continua llegint