Exigim a la direcció de Metro de Barcelona que s’inclogui tota la plantilla en el llistat de persones exposades a l’amiant i se’ls realitzi el protocol de vigilància de la salut

El nostre sindicat demana a TMB transparència i celeritat en la retirada de materials amb fibres d’amiant, tant en els trens com en les infraestructures La direcció de TMB ha fet públics els resultats dels reconeixements mèdics realitzats a les persones treballadores del Metro de Barcelona que, segons criteri empresarial, han pogut estar exposades a l’amiant. L’empresa afirma que no s’ha detectat cap persona treballadora amb malaltia greu o maligna relacionada a l’exposició de l’amiant. Tot i així, des de Continua llegint

Regular el derecho a la desconexión por ley

Las TIC facilitan el trabajo, pero difuminan la frontera entre la vida profesional y la personal UGT denuncia que la conectividad no debe ser, en ningún caso, sinónimo de disponibilidad permanente hacia la empresa La conectividad constante está aumentando los riesgos psicosociales, importante fuente de siniestralidad laboral en los últimos años La Unión General de Trabajadores reclama la regulación del derecho a la desconexión por ley, incluyéndolo tanto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como un derecho más, Continua llegint

Nou quadern de prevenció: Promoción de la salud en el trabajo

Quadern de prevenció de riscos laborals que explica com fer promoció de la salut als llocs de treball i quin paper fan els i les delegades de prevenció i els mateixos treballadors i treballadores. Descarrega’t el quadern de prevenció