La UGT de Catalunya publica les conclusions del grup de discussió de accidents no traumàtics en transport

Les estadístiques d’accidents de treball determinen que s’estan incrementant els accidents de treball mortals no traumàtics relacionats amb les malalties cardiovasculars; infarts de miocardi, ictus, etc.  Segons l’ocupació el sector d’activitat més afectat és el de Transport de carreteres. En consequència, la UGT de Catalunya va determinar la necessitat de fer una anàlisi de la situació per  a avaluar els factors de risc cardiovascular específics i contribuir al disseny d’estratègies de prevenció i promoció de la salut en l’àmbit dels treballadors i treballadores del transport.
Per això,  es va determinat la idoneïtat de la creació d’un grup de discussió, una  tècnica de recerca qualitativa en la qual un grup de persones es reuneix per a discutir un tema específic sota la direcció d’un moderador. Aquest mètode s’utilitza comunament en recerques per a obtenir informació en profunditat sobre les actituds, opinions, percepcions i experiències dels participants sobre un tema particular.
El responsable del sector de Transports de la UGT de Catalunya va realitzar la selecció dels membres d’aquest grup de discussió posant el focus en l’heterogeneïtat dels seus membres, amb la finalitat d’obtenir diferents vivències dels diversos subgrups del sector (transport de carretera, de viatgers, missatgeria, etc.) amb diferents rols i responsabilitats dins del sector. Això ha garantit una varietat de perspectiva i enfocaments.
 Segons el grup de discussió, els principals factors de risc cardiovascular estan estretament vinculats a les condicions en les quals s’exerceixen les seves tasques diàries com ara, la falta d’avaluacions de riscos psicosocials,  les jornades de treball prolongades, els horaris de treball, la falta de descansos, la pressió per complir objectius, l’estil de lideratge, el tracte amb els usuaris cada vegada més demandants, la falta de reconeixements mèdics específiques, els estats dels camions, l’exposició als fums dièsel, els hàbits d’alimentació, el tabaquisme, l’excés de consum d’estimulants, etc.
Les propostes de millora desenvolupades pel grup de discussió van dirigides a eliminar i reduir els factors de risc cardiovascular en base a la millora i control de la gestió preventiva, la millora de les condicions de treball com ara l’actualització del parc automobilístic,  millora de la organització del treball con per exemple, instaurar el tacògraf per a tots els professionals de la conducció, campanyes de control de l’excés d’hores, reduir la intensitat de la feina mitjançant la adequació de les tasques a la plantilla, millorar la gestió preventiva,  i un llarg etcètera que us convidem a consultar en el document.
Podeu descarregar el document, aquí.

Comments are closed.