Legislació laboral bàsica

Estatut dels Treballadors
1.5 MiB
8 Downloads
Detalls
Estatuto de los Trabajadores (Versión 13-11-2015)
694.2 KiB
211 Downloads
Detalls
Guia Jove Supervivencia Laboral 2015
Guia Jove Supervivencia Laboral 2015
guia_jove_supervivencia_laboral_2015_web(2).pdf
1.8 MiB
111 Downloads
Detalls
Guía Jubilación 2015
Guía Jubilación 2015
guia_jubilacion_2015_UGT(1).pdf
240.1 KiB
116 Downloads
Detalls
Ley Orgánica de Libertad Sindical Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto
104.4 KiB
147 Downloads
Detalls
Llei de la Seguretat Social - Text Refós
Llei de la Seguretat Social - Text Refós
text refos de la llei de la seguretat social.pdf
581.5 KiB
112 Downloads
Detalls
Llei de Prevenció de Riscos
109.1 KiB
132 Downloads
Detalls
Manual de Elecciones Sindicales
Manual de Elecciones Sindicales
Manual de Elecciones Sindicales 2010.pdf
1.1 MiB
2557 Downloads
Detalls