Els delegats i delegades de prevenció del Trambesòs denuncien la retirada d’un químic que posa en perill la salut de les treballadores i treballadors


El TRAMBESÒS/TRAMBAIX, l’operadora està fent servir en el seu sistema de sorrejadors la sílice cristal·lina, element químic molt comú, però que si es converteix en pols pot ser inhalat i pot causar silicosis, malaltia pulmonar obstructiva crònica, càncer de pulmó, insuficiència renal, i altres de gravetat similar.
Encara que la presència en les instal·lacions estigui circumscrita als tallers de recàrrega i el lloc de magatzem, aquest material quan passa per sota de les rodes s’esmicola i es converteix en pols que podem trobar a les vies o les parades i l’afectació tant als treballadors i treballadores com als usuaris i usuàries, existeix per petita que sigui, com diu l’empresa.El comitè de prevenció i els delegats i delegades de la FeSMC de la UGT de Catalunya han demanat una inspecció tècnica per comprovar la possibilitat de residus de sílice, i de moment, resten a l’espera de dia i hora.

Des del sindicat s’ha volgut posar en valor que el material en pols passa al medi aquàtic, a través del rec de les zones verdes o amb la pluja. Des del RD 665/1997, s’insta als empresaris, sempre que sigui possible, a substituir els materials cancerígens o mutàgens per aquells que no comportin risc per a la salut.

Cal tenir en compte que no existeix cap informe científic que pugui confirmar que qualsevol índex de contaminació o presència, per petit que sigui, i encara que estigui dins dels valors normatius, deixi de ser perillós per a la salut.

Per això, els delegats i les delegades de prevenció de la FeSMC de la UGT de Catalunya han demanat a l’empresa que substitueixi la sílice cristal·lina per silicat de calci, material que el metro de Bilbao ja està fent servir des de l’any 2021 a causa d’una demanda laboral.

Comments are closed.