El Gobierno debe revisar las adjudicaciones de contratos públicos a las empresas de seguridad privada

Unas adjudicaciones de seguridad privada con precios de licitación cada vez más bajos está deteriorando la propia calidad de los servicios de seguridad celebrados por las administraciones públicas y poniendo en riesgo el mantenimiento del empleo de los vigilantes de seguridad dispuestos en este tipo de contratos de carácter público. Cada vez con mayor asiduidad un número importante de licitaciones y adjudicaciones de seguridad privada realizadas por las distintas administraciones no contempla lo dispuesto en el artículo 101.2 de la Continua llegint

Mobilitat i accidents de treball in itinere

L’empresa, com passa amb qualsevol altre risc, ha de gestionar la mobilitat dels seus treballadors i treballadores per evitar els accidents. Per això, s’ha d’elaborar un pla de mobilitat on es recullin els aspectes de seguretat i salut, que arribi a tots els nivells i llocs de treball de l’empresa, i assignar persones responsables que l’implementin i el donin a conèixer al conjunt del personal. Expressament, la legislació assenyala que tenen la condició d’accidents de treball (article 156 del Text Continua llegint

Nova agressió a un Vigilant de Seguretat als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Ahir al vespre es va apunyalar a un vigilant de seguretat a l’estació de Ferrocarrils a Igualada. Condemnem l’agressió soferta, pel vigilant a Igualada lamentant-nos que s’estigui convertint en quelcom habitual, donant gràcies a que aquesta vegada després dels fets, es trobi en bon estat de salut, dins del que podria haver estat. Els treballadors i treballadores, que vetllen per la seguretat i la vigilància dels usuaris i del bon funcionament del servei, es veuen increpades i atacades, com comentàvem, Continua llegint

La importància dels EPI en la salut laboral

Font: Pixabay Els EPI (els equips de protecció individual que utilitzen els professionals en els seus diferents acompliments) tenen com a missió actuar com a última barrera de protecció enfront dels riscos laborals. Aquests equips de protecció es classifiquen segons diferents categen ories, funció del nivell de riscos de què protegeixen. La seva importància: resulten instruments clau per protegir la salut i la vida dels treballadors i les treballadores. Un equip de protecció individual es pot definir com ‘tot dispositiu o Continua llegint

Jornada Covid-19: nous reptes. Gestió del risc a l’empresa, impacte psicosocial i vacunació

Aquest 28 d’abril de 2021, amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball, us convidem a una jornada Gestió del risc a l’empresa, impacte psicosocial i vacunació. Programa 11.30 h Inauguració de la jornada. Núria Gilgado, secretària de Política Sindical i coordinadora de l’Àrea Externa de la UGT de Catalunya. 11.45 h Gestió del risc de covid-19 a l’empresa. Josep Bonet, coordinador tècnic de l’OTPRL de la UGT de Catalunya. 12.00 Continua llegint

Alertem de la normalització de la violència a Renfe Catalunya

El 61,53% de les agressions al personal de Renfe a l’Estat van produir-se a Catalunya UGT Renfe Operadora denuncia l’increment de les agressions als treballadors i les treballadores de Renfe: si durant el 2019, el 57,14% de les agressions al col·lectiu arreu de l’Estat van produir-se a Catalunya, en el 2020 les xifres van seguir augmentant fins assolir el 61,53% del total dels atacs que van patir els treballadors i les treballadores de l’operadora ferroviària arreu de l’Estat. Xifres d’escàndol Continua llegint

La seguridad de los aeropuertos españoles, a subasta

Los servicios de seguridad en aeropuertos de AENA de más de 400.000 pasajeros, se adjudicarán al mejor postor mediante una subasta en la que el precio es el único factor determinante. UGT alerta de que esta fórmula de adjudicación pone en riesgo la calidad del servicio y los puestos de trabajo de quienes están encargados de la Seguridad y los Servicios auxiliares en los principales aeropuertos españoles. El millonario proceso de licitación puesto en marcha por AENA, se plantea mediante Continua llegint

UGT apuesta por mantener en vigor el Convenio de Seguridad en 2021

En la reunión de la Mesa negociacidora del convenio de seguridad privada celebrada hoy en Madrid, el Sindicato ha planteado dos objetivos irrenunciables a tener en cuenta para poder dar salida a una negociación situada en plena crisis sanitaria y económica. Es vital para los profesionales de la seguridad privada no perder poder adquisitivo para el 2021. La patronal no puede utilizar la crisis producida por la pandemia para bloquear la negociación, dejando con ello sin efecto la posibilidad de Continua llegint