Comerç

COMERÇ. Integrarà totes les empreses l’activitat principal de les quals, sigui la comercialització, distribució o emmagatzematge de qualsevol producte, amb una superfície útil per a l’exposició i venda al públic inferior a 2.500 metres quadrats. S’enquadren els afiliats i afiliades de les empreses de: Supermercats, Comerç, Detallistes i Magatzems Majoristes. Mercats centrals i mercats municipals. Representants de Comerç. Serveis de camp per a activitats de reposició (Marxandatge), màquines expenedores, vending, Botigues de Conveniència.

Aquestes activitats comprenen: La venda sense transformació de productes nous i de segona mà a detallistes, altres majoristes, consumidors industrials, comercials, institucionals o professionals, tant per intermediaris com per compte propi. La venda sense transformació de productes nous i usats al públic en general per a consum o ús personal o domèstic en botigues, grans magatzems, llocs, venda on-line o per Internet, magatzems que reben encàrrecs per correu, venedors ambulants, cooperatives de consum, i tota activitat que suposi la comercialització de productes i mercaderies per a un consumidor finalista. La reparació i instal·lació d’articles personals o domèstics, fins i tot en combinació amb la venda al detall que es derivin del servei post-venda. Lloguer d’efectes personals i estris domèstics. Els video-Clubs.

GRANS MAGATZEMS. Tindrà la consideració de gran superfície minorista, amb independència de la seva denominació, tot establiment amb caràcter individual o col·lectiu, en el qual s’exerceixi l’activitat comercial minorista i tingui una superfície útil per a l’exposició i venda al públic superior a 2.500 metres quadrats. Enquadra les empreses l’activitat de les quals sigui: El sector de grans magatzems està integrat per aquelles empreses que estan integrades en la patronal ANGED. Les que operen com a franquícies independentment del nombre de metres quadrats de venda. Les que tinguin per finalitat una activitat mercantil fonamentalment el comerç mixt al detall en mitjanes i grans superfícies, amb un o més centres de treball organitzats per departaments, i sempre que reuneixin a nivell nacional , com a empresa o grup d’empreses, una superfície de venda no inferior a 30.000 metres quadrats, en alguna de les modalitats següents:

Grans magatzems: s’entén per tals aquelles empreses que tenen un o més establiments de venda al detall que ofereixen un assortiment ampli i relativament profund de diverses gammes de productes (principalment articles per a l’equipament de la llar, confecció, calçat, perfumeria, alimentació, etc.), presentats en departaments múltiples, en general amb l’assistència d’un personal de venda, i que posen a més diversos serveis a la disposició dels clients.

Hipermercats: s’entén per tals, aquelles empreses que tenen un o més establiments de venda al detall que ofereixen principalment en autoservei un ampli assortiment de productes alimentaris i no alimentaris de gran venda, que disposen, normalment, d’estacionament i posa a més diversos serveis a la disposició dels clients. Com són gasolineres, serveis a domicili, asseguradores, compres on-line, etc.

Grans Superfícies especialitzades: entenent per tals les que reuneixen les característiques d’activitat, volums i dimensió mínims establerts per aquesta activitat.