Convenis del Sector de Comunicació, Mitjans de Comunicació i Cultura