Convenis del Sector d’ Assegurances i Oficines

NomTamanyHits
NomTamanyHits
Assegurances-Conveni Col·lectiu Assegurances, Reassegurances I Mutues 2016-20191.4 MiB21
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2010 i 2011180.3 KiB76
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2014167.1 KiB89
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2014 i 2015396.3 KiB624
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2015223.4 KiB64
Banca - Conveni Col·lectiu de Banca 2015-20181.4 MiB42
Consultories - Conveni Col·lectiu de Consultories i TIC's 2007-2009684.3 KiB167
Consultories-Correció Salarial 2007-08-09204.2 KiB81
Contact Center-II Conveni Col·lectiu Contact Center 2015-2019788.2 KiB64
Contact Center-Taules Salarials 2012112.4 KiB84
Contact Center-Taules Salarials 2014146.2 KiB618
Contact Center-Taules Salarials per a 39 h.105.9 KiB55
Enginyeries-Conveni Col·lectiu d'Enginyeries i Oficines d' Estudis Tècnics 2014-2017432.9 KiB21
Estalvi-Conveni Col·lectiu Caixes d'Estalvi 2015-2018464.6 KiB1852
Estalvi-Taules Salarials 2014173.7 KiB108
ETT's- Conveni Col·lectiu d' Empreses de Treball Temporal 2006-2010536.6 KiB134
ETT's- Taules Salarials 2010 - Correcció149.4 KiB75
ETT's-Taules Salarials 2009167.1 KiB98
ETT's-Taules Salarials 2010172.5 KiB81
Financeres-Conveni Col·lectiu Establiments Financers de Crèdit 2017-2018364.3 KiB16
Gestories-Conveni Col·lectiu de Gestories Administratives 2017-2018433.1 KiB81
Gestories-Taula Salarial 2014112.9 KiB47
Gestories-Taula Salarial 2015164.8 KiB111
Gestories-Taula Salarial 2016175.3 KiB20
Gestories-Taula Salarial 2017172.1 KiB17
Hostesses-Conveni Col·lectiu d'Hostesses i Promotors/res de venda de Catalunya 2014-2017101.1 KiB139
Hostesses-Taula Salarial 2010336.5 KiB67
Mediació Assegurances-Conveni Col·lectiu d'Empreses de Mediació en Assegurances Privades 2016-20181.1 MiB10
Mediació Assegurances-Taules Salarials 2014197.6 KiB78
Mediacio Immobiliaria-Conveni Col·lectiu Gestió i Mediació Immobiliaria 2016-20181.5 MiB135
Mediació Immobiliaria-Taules Salarials 2012171.6 KiB86
Mediació Immobiliaria-Taules Salarials 2014180.4 KiB108
Mediació Immobiliaria-Taules Salarials 2015182.9 KiB160
Mediacio Immobiliaria-Taules Salarials 2016 i 2017(provisional)224.8 KiB16
Notaries- II Conveni Col·lectiu de Notaris i Personal Empleat 2017-2020432.2 KiB12
Notaries-Conveni Col·lectiu de Notaris i Personal Empleat 2010-2014400.4 KiB20
Notaries-Revisió Salarial 2011191.2 KiB86
Notaries-Revisió Salarial 2012168.9 KiB69
Notaries-Revisió Salarial 2013167.5 KiB86
Notaries-Revisió Salarial 2014165.7 KiB15
Oficines-Conveni Oficines i Despatxos 2012-2014165.8 KiB258
Oficines-Revisió Salarial 201182.6 KiB116
Oficines-Revisió Salarial 2013-201437.4 KiB32
Oficines-Revisió Salarial 201538.9 KiB105
Oficines-Revisió Salarial 2016 i Modificació d'articles 27 i 43 del Conveni38.1 KiB53
Registradors-Conveni Col·lectiu de Registradors de la Propietat i Mercantils 2013-2017331.7 KiB112
Rurals-Conveni Col·lectiu Societats Cooperatives de Crèdit 2015-2018460.5 KiB17
SPA-Conveni Col·lectiu Serveis de Prevenció Aliens 2008-2011224.0 KiB88
SPA-Revisió Salarial 2008 i 2009187.4 KiB101
SPA-Revisió Salarial 2009 i 2010183.2 KiB81
SPA-Revisió Salarial 2011164.2 KiB85
Técnics Tributaris-Conveni Col·lectiu Técnics Tributaris i Assessors Fiscals 2013-2015392.0 KiB115
Técnics Tributaris-Taula Salarial 2012152.3 KiB82
Técnics Tributaris-Taula Salarial 2014-2015167.3 KiB107
Técnics Tributaris-Taula Salarial 2016207.1 KiB59
Técnics Tributaris-Taules Salarials 2017 200.8 KiB22