Convenis del Sector d’ Assegurances i Oficines

NomTamanyHits
NomTamanyHits
Assegurances-Conveni Col·lectiu Assegurances, Reassegurances I Mutues 2016-20191.4 MiB15
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2010 i 2011180.3 KiB74
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2014167.1 KiB82
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2014 i 2015396.3 KiB597
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2015223.4 KiB57
Banca - Conveni Col·lectiu de Banca 2015-20181.4 MiB34
Consultories - Conveni Col·lectiu de Consultories i TIC's 2007-2009684.3 KiB157
Consultories-Correció Salarial 2007-08-09204.2 KiB75
Contact Center-II Conveni Col·lectiu Contact Center 2015-2019788.2 KiB19
Contact Center-Taules Salarials 2012112.4 KiB81
Contact Center-Taules Salarials 2014146.2 KiB611
Contact Center-Taules Salarials per a 39 h.105.9 KiB52
Enginyeries-Conveni Col·lectiu d'Enginyeries i Oficines d' Estudis Tècnics 2014-2017432.9 KiB15
Estalvi-Conveni Col·lectiu Caixes d'Estalvi 2015-2018464.6 KiB1845
Estalvi-Taules Salarials 2014173.7 KiB101
ETT's- Conveni Col·lectiu d' Empreses de Treball Temporal 2006-2010536.6 KiB127
ETT's- Taules Salarials 2010 - Correcció149.4 KiB72
ETT's-Taules Salarials 2009167.1 KiB94
ETT's-Taules Salarials 2010172.5 KiB78
Financeres-Conveni Col·lectiu Establiments Financers de Crèdit 2017-2018364.3 KiB11
Gestories-Conveni Col·lectiu de Gestories Administratives 2017-2018433.1 KiB74
Gestories-Taula Salarial 2014112.9 KiB43
Gestories-Taula Salarial 2015164.8 KiB94
Gestories-Taula Salarial 2016175.3 KiB14
Gestories-Taula Salarial 2017172.1 KiB11
Hostesses-Conveni Col·lectiu d'Hostesses i Promotors/res de venda de Catalunya 2014-2017101.1 KiB137
Hostesses-Taula Salarial 2010336.5 KiB64
Mediació Assegurances-Conveni Col·lectiu d'Empreses de Mediació en Assegurances Privades 2016-20181.1 MiB6
Mediació Assegurances-Taules Salarials 2014197.6 KiB73
Mediacio Immobiliaria-Conveni Col·lectiu Gestió i Mediació Immobiliaria 2016-20181.5 MiB128
Mediació Immobiliaria-Taules Salarials 2012171.6 KiB79
Mediació Immobiliaria-Taules Salarials 2014180.4 KiB101
Mediació Immobiliaria-Taules Salarials 2015182.9 KiB131
Mediacio Immobiliaria-Taules Salarials 2016 i 2017(provisional)224.8 KiB11
Notaries-Conveni Col·lectiu de Notaris i Personal Empleat 2010-2014400.4 KiB11
Notaries-Revisió Salarial 2011191.2 KiB78
Notaries-Revisió Salarial 2012168.9 KiB61
Notaries-Revisió Salarial 2013167.5 KiB79
Notaries-Revisió Salarial 2014165.7 KiB11
Oficines-Conveni Oficines i Despatxos 2012-2014165.8 KiB245
Oficines-Revisió Salarial 201182.6 KiB101
Oficines-Revisió Salarial 2013-201437.4 KiB20
Oficines-Revisió Salarial 201538.9 KiB95
Oficines-Revisió Salarial 2016 i Modificació d'articles 27 i 43 del Conveni38.1 KiB17
Registradors-Conveni Col·lectiu de Registradors de la Propietat i Mercantils 2013-2017331.7 KiB106
Rurals-Conveni Col·lectiu Societats Cooperatives de Crèdit 2015-2018460.5 KiB12
SPA-Conveni Col·lectiu Serveis de Prevenció Aliens 2008-2011224.0 KiB81
SPA-Revisió Salarial 2008 i 2009187.4 KiB93
SPA-Revisió Salarial 2009 i 2010183.2 KiB74
SPA-Revisió Salarial 2011164.2 KiB77
Técnics Tributaris-Conveni Col·lectiu Técnics Tributaris i Assessors Fiscals 2013-2015392.0 KiB107
Técnics Tributaris-Taula Salarial 2012152.3 KiB74
Técnics Tributaris-Taula Salarial 2014-2015167.3 KiB100
Técnics Tributaris-Taula Salarial 2016207.1 KiB52
Técnics Tributaris-Taules Salarials 2017 200.8 KiB18