Convenis del Sector d’ Assegurances i Oficines

NomTamanyHits
NomTamanyHits
Assegurances-Conveni Col·lectiu Assegurances, Reassegurances i Mutues 2012-20151.3 MiB106
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2010 i 2011180.3 KiB59
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2014167.1 KiB68
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2014 i 2015396.3 KiB569
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2015223.4 KiB38
Banca - Conveni Col·lectiu de Banca 2015-20181.4 MiB28
Consultories - Conveni Col·lectiu de Consultories i TIC's 2007-2009684.3 KiB138
Consultories-Correció Salarial 2007-08-09204.2 KiB62
Contact Center-Conveni Col·lectiu Contact Center 2010-2014849.4 KiB135
Contact Center-Taules Salarials 2012112.4 KiB75
Contact Center-Taules Salarials 2014146.2 KiB600
Contact Center-Taules Salarials per a 39 h.105.9 KiB41
Enginyeries-Conveni Col·lectiu d'Enginyeries i Oficines d' Estudis Tècnics 2012-2013439.1 KiB142
Estalvi-Conveni Col·lectiu Caixes d'Estalvi 2015-2018464.6 KiB1832
Estalvi-Taules Salarials 2014173.7 KiB86
ETT's- Conveni Col·lectiu d' Empreses de Treball Temporal 2006-2010536.6 KiB109
ETT's- Taules Salarials 2010 - Correcció149.4 KiB63
ETT's-Taules Salarials 2009167.1 KiB82
ETT's-Taules Salarials 2010172.5 KiB64
Financeres-Conveni Col·lectiu Establiments Financers de Crèdit 2015-2016 366.6 KiB84
Gestories-Conveni Col·lectiu de Gestories Administratives 2017-2018433.1 KiB57
Gestories-Taula Salarial 2014112.9 KiB39
Gestories-Taula Salarial 2015164.8 KiB78
Hostesses-Conveni Col·lectiu d'Hostesses i Promotors/res de venda de Catalunya 2012-2013119.9 KiB120
Hostesses-Taula Salarial 2010336.5 KiB54
Mediació Assegurances-Conveni Col·lectiu d'Empreses de Mediació en Assegurances Privades 2013-20151.1 MiB70
Mediació Assegurances-Taules Salarials 2014197.6 KiB70
Mediació Immobiliaria-Conveni Col·lectiu Gestió i Mediació Immobiliaria 2013-2014580.3 KiB111
Mediació Immobiliaria-Taules Salarials 2012171.6 KiB66
Mediació Immobiliaria-Taules Salarials 2014180.4 KiB84
Mediació Immobiliaria-Taules Salarials 2015182.9 KiB106
Notaries-Conveni Col·lectiu de Notaris i Personal Empleat 2010-2014191.2 KiB57
Notaries-Revisió Salarial 2011191.2 KiB61
Notaries-Revisió Salarial 2012168.9 KiB50
Notaries-Revisió Salarial 2013167.5 KiB68
Oficines-Conveni Oficines i Despatxos 2012-2014165.8 KiB228
Oficines-Revisió Salarial 201182.6 KiB76
Oficines-Taules Salarials 201538.9 KiB63
Registradors-Conveni Col·lectiu de Registradors de la Propietat i Mercantils 2013-2017331.7 KiB90
Rurals-Conveni Col·lectiu Societats Cooperatives de Crèdit 2011-2014862.4 KiB57
SPA-Conveni Col·lectiu Serveis de Prevenció Aliens 2008-2011224.0 KiB68
SPA-Revisió Salarial 2008 i 2009187.4 KiB77
SPA-Revisió Salarial 2009 i 2010183.2 KiB63
SPA-Revisió Salarial 2011164.2 KiB62
Técnics Tributaris-Conveni Col·lectiu Técnics Tributaris i Assessors Fiscals 2013-2015392.0 KiB90
Técnics Tributaris-Taula Salarial 2012152.3 KiB57
Técnics Tributaris-Taula Salarial 2014-2015167.3 KiB86
Técnics Tributaris-Taula Salarial 2016207.1 KiB36