Convenis del Sector d’ Assegurances i Oficines

NomTamanyHits
NomTamanyHits
Assegurances-Conveni Col·lectiu Assegurances, Reassegurances i Mutues 2012-20151.3 MiB113
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2010 i 2011180.3 KiB64
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2014167.1 KiB72
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2014 i 2015396.3 KiB575
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2015223.4 KiB44
Banca - Conveni Col·lectiu de Banca 2015-20181.4 MiB32
Consultories - Conveni Col·lectiu de Consultories i TIC's 2007-2009684.3 KiB144
Consultories-Correció Salarial 2007-08-09204.2 KiB67
Contact Center-Conveni Col·lectiu Contact Center 2010-2014849.4 KiB142
Contact Center-Taules Salarials 2012112.4 KiB77
Contact Center-Taules Salarials 2014146.2 KiB605
Contact Center-Taules Salarials per a 39 h.105.9 KiB47
Enginyeries-Conveni Col·lectiu d'Enginyeries i Oficines d' Estudis Tècnics 2012-2013439.1 KiB149
Estalvi-Conveni Col·lectiu Caixes d'Estalvi 2015-2018464.6 KiB1837
Estalvi-Taules Salarials 2014173.7 KiB91
ETT's- Conveni Col·lectiu d' Empreses de Treball Temporal 2006-2010536.6 KiB117
ETT's- Taules Salarials 2010 - Correcció149.4 KiB66
ETT's-Taules Salarials 2009167.1 KiB84
ETT's-Taules Salarials 2010172.5 KiB70
Financeres-Conveni Col·lectiu Establiments Financers de Crèdit 2015-2016 366.6 KiB88
Gestories-Conveni Col·lectiu de Gestories Administratives 2017-2018433.1 KiB64
Gestories-Taula Salarial 2014112.9 KiB41
Gestories-Taula Salarial 2015164.8 KiB83
Hostesses-Conveni Col·lectiu d'Hostesses i Promotors/res de venda de Catalunya 2012-2013119.9 KiB132
Hostesses-Taula Salarial 2010336.5 KiB59
Mediació Assegurances-Conveni Col·lectiu d'Empreses de Mediació en Assegurances Privades 2013-20151.1 MiB75
Mediació Assegurances-Taules Salarials 2014197.6 KiB71
Mediació Immobiliaria-Conveni Col·lectiu Gestió i Mediació Immobiliaria 2013-2014580.3 KiB114
Mediació Immobiliaria-Taules Salarials 2012171.6 KiB71
Mediació Immobiliaria-Taules Salarials 2014180.4 KiB92
Mediació Immobiliaria-Taules Salarials 2015182.9 KiB112
Notaries-Conveni Col·lectiu de Notaris i Personal Empleat 2010-2014191.2 KiB61
Notaries-Revisió Salarial 2011191.2 KiB67
Notaries-Revisió Salarial 2012168.9 KiB53
Notaries-Revisió Salarial 2013167.5 KiB73
Oficines-Conveni Oficines i Despatxos 2012-2014165.8 KiB234
Oficines-Revisió Salarial 201182.6 KiB87
Oficines-Taules Salarials 201538.9 KiB82
Registradors-Conveni Col·lectiu de Registradors de la Propietat i Mercantils 2013-2017331.7 KiB95
Rurals-Conveni Col·lectiu Societats Cooperatives de Crèdit 2011-2014862.4 KiB60
SPA-Conveni Col·lectiu Serveis de Prevenció Aliens 2008-2011224.0 KiB71
SPA-Revisió Salarial 2008 i 2009187.4 KiB87
SPA-Revisió Salarial 2009 i 2010183.2 KiB67
SPA-Revisió Salarial 2011164.2 KiB66
Técnics Tributaris-Conveni Col·lectiu Técnics Tributaris i Assessors Fiscals 2013-2015392.0 KiB95
Técnics Tributaris-Taula Salarial 2012152.3 KiB64
Técnics Tributaris-Taula Salarial 2014-2015167.3 KiB90
Técnics Tributaris-Taula Salarial 2016207.1 KiB41
Técnics Tributaris-Taules Salarials 2017 200.8 KiB10