Convenis del Sector d’ Assegurances i Oficines

NomTamanyHits
NomTamanyHits
Assegurances-Conveni Col·lectiu Assegurances, Reassegurances I Mutues 2016-20191.4 MiB6
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2010 i 2011180.3 KiB67
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2014167.1 KiB74
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2014 i 2015396.3 KiB584
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2015223.4 KiB48
Banca - Conveni Col·lectiu de Banca 2015-20181.4 MiB33
Consultories - Conveni Col·lectiu de Consultories i TIC's 2007-2009684.3 KiB148
Consultories-Correció Salarial 2007-08-09204.2 KiB70
Contact Center-Conveni Col·lectiu Contact Center 2010-2014849.4 KiB147
Contact Center-Taules Salarials 2012112.4 KiB79
Contact Center-Taules Salarials 2014146.2 KiB607
Contact Center-Taules Salarials per a 39 h.105.9 KiB50
Enginyeries-Conveni Col·lectiu d'Enginyeries i Oficines d' Estudis Tècnics 2014-2017432.9 KiB7
Estalvi-Conveni Col·lectiu Caixes d'Estalvi 2015-2018464.6 KiB1839
Estalvi-Taules Salarials 2014173.7 KiB93
ETT's- Conveni Col·lectiu d' Empreses de Treball Temporal 2006-2010536.6 KiB119
ETT's- Taules Salarials 2010 - Correcció149.4 KiB66
ETT's-Taules Salarials 2009167.1 KiB86
ETT's-Taules Salarials 2010172.5 KiB72
Financeres-Conveni Col·lectiu Establiments Financers de Crèdit 2017-2018364.3 KiB5
Gestories-Conveni Col·lectiu de Gestories Administratives 2017-2018433.1 KiB66
Gestories-Taula Salarial 2014112.9 KiB41
Gestories-Taula Salarial 2015164.8 KiB85
Gestories-Taula Salarial 2016175.3 KiB6
Gestories-Taula Salarial 2017172.1 KiB6
Hostesses-Conveni Col·lectiu d'Hostesses i Promotors/res de venda de Catalunya 2014-2017101.1 KiB134
Hostesses-Taula Salarial 2010336.5 KiB60
Mediació Assegurances-Conveni Col·lectiu d'Empreses de Mediació en Assegurances Privades 2016-20181.1 MiB3
Mediació Assegurances-Taules Salarials 2014197.6 KiB71
Mediacio Immobiliaria-Conveni Col·lectiu Gestió i Mediació Immobiliaria 2016-20181.5 MiB117
Mediació Immobiliaria-Taules Salarials 2012171.6 KiB73
Mediació Immobiliaria-Taules Salarials 2014180.4 KiB93
Mediació Immobiliaria-Taules Salarials 2015182.9 KiB115
Mediacio Immobiliaria-Taules Salarials 2016 i 2017(provisional)224.8 KiB5
Notaries-Conveni Col·lectiu de Notaris i Personal Empleat 2010-2014400.4 KiB3
Notaries-Revisió Salarial 2011191.2 KiB69
Notaries-Revisió Salarial 2012168.9 KiB55
Notaries-Revisió Salarial 2013167.5 KiB75
Notaries-Revisió Salarial 2014165.7 KiB3
Oficines-Conveni Oficines i Despatxos 2012-2014165.8 KiB238
Oficines-Revisió Salarial 201182.6 KiB90
Oficines-Revisió Salarial 2013-201437.4 KiB6
Oficines-Revisió Salarial 201538.9 KiB87
Oficines-Revisió Salarial 2016 i Modificació d'articles 27 i 43 del Conveni38.1 KiB8
Registradors-Conveni Col·lectiu de Registradors de la Propietat i Mercantils 2013-2017331.7 KiB97
Rurals-Conveni Col·lectiu Societats Cooperatives de Crèdit 2015-2018460.5 KiB3
SPA-Conveni Col·lectiu Serveis de Prevenció Aliens 2008-2011224.0 KiB73
SPA-Revisió Salarial 2008 i 2009187.4 KiB92
SPA-Revisió Salarial 2009 i 2010183.2 KiB68
SPA-Revisió Salarial 2011164.2 KiB68
Técnics Tributaris-Conveni Col·lectiu Técnics Tributaris i Assessors Fiscals 2013-2015392.0 KiB98
Técnics Tributaris-Taula Salarial 2012152.3 KiB66
Técnics Tributaris-Taula Salarial 2014-2015167.3 KiB93
Técnics Tributaris-Taula Salarial 2016207.1 KiB43
Técnics Tributaris-Taules Salarials 2017 200.8 KiB11