Convenis del Sector d’ Assegurances i Oficines

NomTamanyHits
NomTamanyHits
Assegurances-Conveni Col·lectiu Assegurances, Reassegurances i Mutues 2012-20151.3 MiB102
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2010 i 2011180.3 KiB55
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2014167.1 KiB64
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2014 i 2015396.3 KiB568
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2015223.4 KiB34
Banca - Conveni Col·lectiu de Banca 2015-20181.4 MiB27
Consultories - Conveni Col·lectiu de Consultories i TIC's 2007-2009684.3 KiB134
Consultories-Correció Salarial 2007-08-09204.2 KiB60
Contact Center-Conveni Col·lectiu Contact Center 2010-2014849.4 KiB132
Contact Center-Taules Salarials 2012112.4 KiB75
Contact Center-Taules Salarials 2014146.2 KiB599
Contact Center-Taules Salarials per a 39 h.105.9 KiB41
Enginyeries-Conveni Col·lectiu d'Enginyeries i Oficines d' Estudis Tècnics 2012-2013439.1 KiB137
Estalvi-Conveni Col·lectiu Caixes d'Estalvi 2015-2018464.6 KiB1828
Estalvi-Taules Salarials 2014173.7 KiB82
ETT's- Conveni Col·lectiu d' Empreses de Treball Temporal 2006-2010536.6 KiB105
ETT's- Taules Salarials 2010 - Correcció149.4 KiB62
ETT's-Taules Salarials 2009167.1 KiB79
ETT's-Taules Salarials 2010172.5 KiB60
Financeres-Conveni Col·lectiu Establiments Financers de Crèdit 2015-2016 366.6 KiB83
Gestories-Conveni Col·lectiu de Gestories Administratives 2017-2018433.1 KiB52
Gestories-Taula Salarial 2014112.9 KiB39
Gestories-Taula Salarial 2015164.8 KiB75
Hostesses-Conveni Col·lectiu d'Hostesses i Promotors/res de venda de Catalunya 2012-2013119.9 KiB117
Hostesses-Taula Salarial 2010336.5 KiB51
Mediació Assegurances-Conveni Col·lectiu d'Empreses de Mediació en Assegurances Privades 2013-20151.1 MiB65
Mediació Assegurances-Taules Salarials 2014197.6 KiB68
Mediació Immobiliaria-Conveni Col·lectiu Gestió i Mediació Immobiliaria 2013-2014580.3 KiB107
Mediació Immobiliaria-Taules Salarials 2012171.6 KiB63
Mediació Immobiliaria-Taules Salarials 2014180.4 KiB80
Mediació Immobiliaria-Taules Salarials 2015182.9 KiB101
Notaries-Conveni Col·lectiu de Notaris i Personal Empleat 2010-2014191.2 KiB57
Notaries-Revisió Salarial 2011191.2 KiB57
Notaries-Revisió Salarial 2012168.9 KiB49
Notaries-Revisió Salarial 2013167.5 KiB64
Oficines-Conveni Oficines i Despatxos 2012-2014165.8 KiB224
Oficines-Revisió Salarial 201182.6 KiB71
Oficines-Taules Salarials 201538.9 KiB59
Registradors-Conveni Col·lectiu de Registradors de la Propietat i Mercantils 2013-2017331.7 KiB86
Rurals-Conveni Col·lectiu Societats Cooperatives de Crèdit 2011-2014862.4 KiB54
SPA-Conveni Col·lectiu Serveis de Prevenció Aliens 2008-2011224.0 KiB68
SPA-Revisió Salarial 2008 i 2009187.4 KiB71
SPA-Revisió Salarial 2009 i 2010183.2 KiB59
SPA-Revisió Salarial 2011164.2 KiB60
Técnics Tributaris-Conveni Col·lectiu Técnics Tributaris i Assessors Fiscals 2013-2015392.0 KiB86
Técnics Tributaris-Taula Salarial 2012152.3 KiB54
Técnics Tributaris-Taula Salarial 2014-2015167.3 KiB82
Técnics Tributaris-Taula Salarial 2016207.1 KiB31