Convenis del Sector d’ Assegurances i Oficines

NomTamanyHits
NomTamanyHits
Assegurances-Conveni Col·lectiu Assegurances, Reassegurances I Mutues 2016-20191.4 MiB31
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2010 i 2011180.3 KiB82
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2014167.1 KiB94
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2014 i 2015396.3 KiB649
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2015223.4 KiB70
Banca - Conveni Col·lectiu de Banca 2015-20181.4 MiB44
Consultories - Conveni Col·lectiu de Consultories i TIC's 2007-2009684.3 KiB178
Consultories-Correció Salarial 2007-08-09204.2 KiB82
Contact Center-II Conveni Col·lectiu Contact Center 2015-2019788.2 KiB76
Contact Center-Taules Salarials 2012112.4 KiB87
Contact Center-Taules Salarials 2014146.2 KiB621
Contact Center-Taules Salarials per a 39 h.105.9 KiB58
Enginyeries-Conveni Col·lectiu d'Enginyeries i Oficines d' Estudis Tècnics 2014-2017432.9 KiB28
Estalvi-Conveni Col·lectiu Caixes d'Estalvi 2015-2018464.6 KiB1857
Estalvi-Taules Salarials 2014173.7 KiB113
ETT's- Conveni Col·lectiu d' Empreses de Treball Temporal 2006-2010536.6 KiB139
ETT's- Taules Salarials 2010 - Correcció149.4 KiB78
ETT's-Taules Salarials 2009167.1 KiB100
ETT's-Taules Salarials 2010172.5 KiB84
Financeres-Conveni Col·lectiu Establiments Financers de Crèdit 2017-2018364.3 KiB20
Gestories-Conveni Col·lectiu de Gestories Administratives 2017-2018433.1 KiB86
Gestories-Taula Salarial 2014112.9 KiB51
Gestories-Taula Salarial 2015164.8 KiB119
Gestories-Taula Salarial 2016175.3 KiB27
Gestories-Taula Salarial 2017172.1 KiB25
Hostesses-Conveni Col·lectiu d'Hostesses i Promotors/res de venda de Catalunya 2014-2017101.1 KiB139
Hostesses-Taula Salarial 2010336.5 KiB69
Mediació Assegurances-Conveni Col·lectiu d'Empreses de Mediació en Assegurances Privades 2016-20181.1 MiB15
Mediació Assegurances-Taules Salarials 2014197.6 KiB82
Mediacio Immobiliaria-Conveni Col·lectiu Gestió i Mediació Immobiliaria 2016-20181.5 MiB141
Mediació Immobiliaria-Taules Salarials 2012171.6 KiB91
Mediació Immobiliaria-Taules Salarials 2014180.4 KiB114
Mediació Immobiliaria-Taules Salarials 2015182.9 KiB171
Mediacio Immobiliaria-Taules Salarials 2016 i 2017(provisional)224.8 KiB23
Notaries- II Conveni Col·lectiu de Notaris i Personal Empleat 2017-2020432.2 KiB18
Notaries-Revisió Salarial 2011191.2 KiB91
Notaries-Revisió Salarial 2012168.9 KiB76
Notaries-Revisió Salarial 2013167.5 KiB92
Notaries-Revisió Salarial 2014165.7 KiB16
Oficines-Conveni Col·lectiu d' Oficines i Despatxos de Catalunya 2017-2018150.3 KiB11
Oficines-Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de Catalunya 2017-2018150.5 KiB9
Oficines-Revisió Salarial 201182.6 KiB125
Oficines-Revisió Salarial 2013-201437.4 KiB44
Oficines-Revisió Salarial 201538.9 KiB110
Oficines-Revisió Salarial 2016 i Modificació d'articles 27 i 43 del Conveni38.1 KiB77
Registradors-Conveni Col·lectiu de Registradors de la Propietat i Mercantils 2013-2017331.7 KiB117
Rurals-Conveni Col·lectiu Societats Cooperatives de Crèdit 2015-2018460.5 KiB23
SPA-II Conveni Col·lectiu Serveis de Prevenció Aliens 08/10/2017-20181.0 MiB6
SPA-Revisió Salarial 2008 i 2009187.4 KiB106
SPA-Revisió Salarial 2009 i 2010183.2 KiB83
SPA-Revisió Salarial 2011164.2 KiB90
Técnics Tributaris-Conveni Col·lectiu Técnics Tributaris i Assessors Fiscals 2013-2015392.0 KiB121
Técnics Tributaris-Taula Salarial 2012152.3 KiB87
Técnics Tributaris-Taula Salarial 2014-2015167.3 KiB114
Técnics Tributaris-Taula Salarial 2016207.1 KiB66
Técnics Tributaris-Taules Salarials 2017 200.8 KiB25