Assegurances

NomTamanyHits
NomTamanyHits
Assegurances-Conveni Col·lectiu Assegurances, Reassegurances I Mutues 2020-2024858.4 KiB66
Assegurances-Modificació disposició addicional dècima. Modificació taules salarials 2023 i 2024 (BOE 13/10/2023)232.7 KiB75
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2010 i 2011180.3 KiB330
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2014167.1 KiB234
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2014 i 2015396.3 KiB821
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2015223.4 KiB485
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2017 i 2018239.6 KiB152
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2018 i 2019214.5 KiB397
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2019 (BOE)258.0 KiB70
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2019 (BOE, Correcció d'errades )249.8 KiB67
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2019 (definitiva)343.8 KiB493
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2022266.4 KiB214
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2022 i 2023297.8 KiB537
Assegurances-Taula Salarial Assegurances i Mutues 2023 - 2024. Definitiva per a l'any 2023 i inicial per a l'any 2024303.9 KiB31
Mediació Assegurances-Conveni Col·lectiu d'Empreses de Mediació en Assegurances Privades 2023-2026843.1 KiB104
Mediació Assegurances-Correcció d'errades (BOE 08/06/2024)269.3 KiB16
Mediació Assegurances-Taules Salarials 2014197.6 KiB1150
SPA-III Conveni Col·lectiu Serveis de Prevenció Aliens 2019-2024646.9 KiB55
SPA-Revisió i modificació 2019-2020. Retribucions, salaris base, complements i permisos retribuïts302.0 KiB84
SPA-Revisió i modificació 2024. Dietes i despeses de locomoció 2023 i 2024256.9 KiB64
SPA-Revisió Salarial 2008 i 2009187.4 KiB231
SPA-Revisió Salarial 2009 i 2010183.2 KiB168
SPA-Revisió Salarial 2011164.2 KiB243