Hostaleria i Turisme

HOSTALERIA.- Integrarà a les empreses sigui quina sigui la seva titularitat i objecte social, que realitzin en instal•lacions fixes o mòbils de manera permanent o estacional i l’activitat de les quals sigui:
Hotels, Hostals, Hotels-Residència, Hostals-Residències, Albergs, Paradores, Apart-hotels, Residències, Apartaments, Motels, Càmping, Camps de golf, Pensions, Fondes, Cases d’Hostes, Posades, Cases Rurals, balnearis o establiments termals en els quals s’hagi d’aplicar el conveni d’hostaleria i establiments de multi propietat en explotació turística (temps compartit i comunitat de propietaris, així mateix s’inclourà qualsevol activitat a les anteriorment ressenyades que hagi estat segregada i/o subcontractada). Club privats i d’oci.
Restaurants, bars, Cases de Menjar, Tavernes, Cafeteries, Xocolateries, Gelateries, Venda de Sucs, Establiments de Menjar Ràpid, Creperies, Pizzeries i Càterings, cadenes de restauració moderna, quioscos de platja, pubs, terrasses de vetlladores, quioscos, croissanteries, locals de degustacions, gastrobars, kebabs i serveis de menjars o begudes en casinos de joc i bingos.
Discoteques, Pubs, Sales de Festa, de ball, Salons de te i d’esbarjo, Cibercafés, Whiskeries, Ambigús, Tablaos flamencs.

Aquestes activitats comprenen:
La provisió d’allotjament mitjançant pagament per a estades curtes en: hotels, aparthotels, motels, posades, campaments de vacances, xalets, apartaments turístics, granges, albergs, refugis, residències, qualsevol residència col•lectiva que no tingui caràcter de servei social.
La venda de menjars per al seu consum, normalment en el local, inclosa la venda de begudes per acompanyar als menjars en: restaurants, autoserveis, cafeteries, establiments de menjar ràpid, restaurants de menjars per portar, freiduries i similars, quioscos de platja i similars, gelateries ja sigui per consumir en el local o per portar.
Venda de begudes per a consum efectuades en establiments com: bars, cerveseries,
terrasses, clubs nocturns, etc.

El subministrament de menjars preparats per a companyies aèries, empreses de transport o unes altres institucions.

Turisme. Els Parcs Temàtics d’oci i esplai que estiguin relacionats amb el turisme i totes les noves activitats relacionades amb l’oci turístic inclòs les empreses organitzadores del turisme d’aventura.

Les agències de viatges, que es dediquin a la preparació, contractació, venda o explotació de viatge en general per qualsevol mitjà, inclòs els informàtics o telefònics. Així mateix Inclourà a tots els treballadors/as que prestin servei en els diferents col·lectius a les agències de viatge, incloent el servei emissor, punts de venda, receptiu, personal d’administració, serveis generals, guies turístics amb relació laboral, assistents de grups turístics amb relació laboral, i en general totes aquelles professions annexes que mantinguin qualsevol tipus de vinculació amb les Agències de viatge, etc. Hostes i hostesses de Congressos, intèrprets, les empreses de lloguer de vehicles amb i sense conductor/a, i les empreses de reserves i/o vendes de serveis, sempre que la seva principal activitat sigui per a agències de viatges, guies turístics, intèrprets, el lloguer de vehicles amb i sense conductor/a, així mateix s’inclourà qualsevol activitat a les anteriorment ressenyades que hagi estat segregada i/o subcontractada.

L’organització, preparació, contractació, venda o explotació de viatges en general a través de qualsevol mitjà, bé sigui telefònic, informàtic o presencial. Realitzar el tutelat i la conducció de la visita turística, oferint la informació necessària i requerida pel passatger, així com assistir, orientar i assessorar al turista en els casos que es requereixin; la prestació d’ajuda o col·laboració als/les assistents dels congressos, encarregant-se del control d’accessos i la sala, així com el lliurament i recollida de documentació i materials en general. La traducció d’una llengua a una altra en qualsevol àmbit d’actuació en els quals es desenvolupi, independentment dels mitjans que s’utilitzin per a tal fi. Les pròpies de l’activitat d’arrendament de vehicles amb o sense conductor indistintament del període de temps del mateix.

Joc. S’integraran totes les empreses l’activitat de les quals es relaciona amb el joc i les apostes com: Bingos, Casinos, Administracions de Loteries, Despatxos expenedors de jocs de l’Estat i autonòmics (travesses, bonoloto, loteria primitiva, etc.), ONCE, Salons recreatius, salons de màquines escurabutxaques, i qualsevol tipus d’establiment legalment autoritzat on es realitzin apostes, on-line o presencials, sales d’apostes, etc

Aquesta relació no és exhaustiva, per la qual cosa és susceptible de ser ampliada o complementada amb activitats no incloses en ella que figurin en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques actual o futura.

RESTAURACIÓ SOCIAL. S’Integrarà totes les empreses dedicades a les activitats de: subministrament de menjars preparats i altres serveis relacionats per a: banquets, noces, festes i altres celebracions. Les activitats de contractistes proveïdors de menjars preparats elaborats en un establiment central per al seu consum en altres instal•lacions. Venda de menjars i begudes, normalment a preu reduït, per a grups de persones amb vincle professional en: centres esportius, fàbriques o oficines, 27 menjadors escolars, universitaris, centres militars, hospitals, centres de l’Administració etc. Els cuidadors i cuidadores i monitors i monitores de menjadors escolars. Col•lectivitats. S’entén per servei de col•lectivitats o restauració social, aquell que és realitzat per una empresa interposada entre l’empresa principal (client) i el comensal, presta un servei hostaler i procedeix a elaborar i transformar els aliments mitjançant un sistema i organització propis, en les instal•lacions del mateix «client» o a les seves pròpies, servint sempre amb posterioritat, aquests aliments, als espais habilitats a aquest efecte pels clients i percebent per això una contraprestació. Així mateix s’inclouen dins de l’àmbit d’aplicació d’aquest capítol els serveis hostalers prestats en virtut de concessions administratives per les empreses pertanyents al subsector de col•lectivitats o restauració social, per exemple en centres d’ensenyament, hospitals i aeroports, entre d’altres. Art.59.1 ALEH.